Betrouwbaarheid

Voor de betrouwbaarheidsbeoordeling bent u verplicht alle betrokken (rechts)personen op te geven en voor elk van hen documenten te verstrekken.

Bij elk van de betrokken natuurlijke personen gaat het onder meer om:

  • legitimatiebewijzen
  • buitenlandse equivalenten van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bij elk van de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen gaat het onder meer om:

  • bewijsstukken van straf- en bestuursrechtelijke antecedenten: zoals rechterlijke uitspraken, schikkingen, besluiten, voornemens daartoe en dossierstukken

Hoe alle bij uw aanvraag betrokken (rechts)personen samenhangen geeft u aan in:

  • verklaring met een netwerktekening, zie het voorbeeld hieronder

In het portaal ziet u de gevraagde informatie in detail.

Gewijzigd 10-5-2021: opsomming hierboven toegevoegd

overzicht benodigde documenten - betrouwbaarheid
Soort document
Zie het portaal In het portaal staan vragen over het onderwerp betrouwbaarheid. Zie ook paragraaf 3 Beleidsregels vergunningverlening Koa.
Voorbeeld netwerktekening (jpg, 95 kB)

De voorbeeld netwerktekening geeft aan hoe wij voor het onderwerp betrouwbaarheid getekend willen zien: de aanvrager en zijn relaties met andere personen en rechtspersonen die relevant zijn voor de aanvraag van een KOA-vergunning.

Vragen over het onderwerp betrouwbaarheid