Online kansspel aanbieden

Wij verlenen vergunningen voor zogeheten risicovolle online kansspelen: casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen, casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen, weddenschappen op een sportwedstrijd en weddenschappen op paardenrennen en harddraverijen.

Wie komt in aanmerking

Alle bedrijven die denken aan de voorwaarden te voldoen voor een vergunning kansspelen op afstand kunnen een aanvraag indienen. Er is dus geen limiet.

Kosten & benodigde documenten

Bekijk alle onderwerpen waarop wij de vergunningaanvraag toetsen en welke documenten u daarvoor aanlevert.

Uw controledatabank

Als aanbieder van online kansspelen bent u verplicht om near real time speelgegevens vast te leggen in uw controledatabank, ofwel CDB. U verleent de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang tot uw CDB.

Keuren spelsysteem

Uw spelsysteem moet volledig zijn gekeurd voordat wij een vergunning kunnen afgeven voor kansspelen op afstand in Nederland. Bekijk hoe  uw spelsysteem gekeurd moet worden door een keuringsinstelling.

Digitaal portaal aanvragen vergunnning Koa

Heeft u alle documenten verzameld voor uw aanvraag Kansspelen op afstand? Dan kunt u uw aanvraag indienen in het digitale portaal Koa.