Meerjarige loterij aanbieden

Uw loterij dient het algemeen belang

Om een meerjarige - ofwel niet-incidentele loterij - te mogen organiseren, is een kansspelvergunning nodig. Een meerjarige loterij is een loterij waarvoor de vergunning voor een periode van meer dan 6 maanden en maximaal 5 jaar wordt afgegeven.

Een belangrijke voorwaarde is dat de opbrengst gaat naar het algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn).

Er is geen beperking aan het aantal meerjarige goededoelenloterijen in Nederland.

Prijzen en premies boven de 4.500 euro?

De Kansspelautoriteit verleent vergunningen voor loterijen waarbij de prijzen en premies opgeteld boven de 4.500 euro uitkomen.

Valt uw prijzengeld opgeteld onder de 4.500 euro? Dan vraagt u uw vergunning aan bij de gemeente waarin de trekking plaatsvindt.

Check de voorwaarden meerjarige loterijvergunning

Vergunning meerjarige loterij aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen voor een meerjarige - niet-incidentele - loterij? Download dan de 4 benodigde documenten voor een aanvraag en controleer de voorwaarden genoemd in de documenten.

 1. Aanvraagformulier niet-incidentele artikel 3 vergunning (pdf, 177 kB)
 2. Toelichting bij het aanvraagformulier (pdf, 112 kB)
 3. Bibob vragenlijst niet-incidentele loterijvergunning (pdf, 283 kB)
 4. Verklaring waarborg premies en prijzen niet-incidentele loterijvergunning (pdf, 69 kB)
 • Bekijk ook de modelvergunning voor een meerjarige loterij (pdf, 89 kB) (dit is een voorlopige versie. Wij vullen enkele voorschriften nog aan)
 • U vult de documenten in, ondertekent het aanvraagformulier en de Bibob vragenlijst
 • U verzamelt bijbehorende bijlagen en nummert deze volgens de toelichting
 • U stuurt uw aanvraag met genummerde bijlagen naar:
  Kansspelautoriteit
  Afdeling toezicht & consument
  Postbus 298
  2501 CG Den Haag
 • U ontvangt een factuur voor de kosten van de aanvraag
 • Levert u compleet aan? Wij streven ernaar binnen 8 weken een besluit te nemen.
 • Levert u niet compleet aan? Dan krijgt u van ons een brief met het verzoek om gegevens aan te vullen. Vanaf de datum van die brief tot ontvangst van de ontbrekende gegevens schorten wij het besluit op.

Jaarlijkse rekening & verantwoording

Vanaf 2022 bent u als vergunninghouder verplicht om jaarlijks voor 1 mei de rekening & verantwoording voor elk van uw loterijen in te dienen bij de Kansspelautoriteit. De formulieren hiervoor volgen.

Overzicht verleende vergunningen

Liever een eenmalige loterijvergunning aanvragen?

Bekijk de voorwaarden.