Speelautomaten kansspelheffing

Gegevens die wij nodig hebben om de heffing te bepalen

Als exploitant van kansspelautomaten betaalt u jaarlijks kansspelheffing. De hoogte is afhankelijk van het aantal spelers dat aan een kansspelautomaat kan spelen - ofwel 'spelersplaatsen'.

Om de hoogte van de heffing vast te kunnen stellen en om toezicht te kunnen houden geeft u jaarlijks aan welke automaten u in bezit heeft en waar ze staan opgesteld, ook als deze automaten in opslag staan.

Let op: verandering tarieven in 2021

De tarieven voor de automatensector veranderen per 1 april in 2021 met een verhoging om het verslavingspreventiefonds te financieren, zie hieronder de tarieven.

De voorlopige aanslag ontvangt u dit jaar niet in juni maar in september.
U heeft niet of nauwelijks kunnen exploiteren vanwege Covid. Daarom stellen wij de voorlopige aanslag vast op basis van 50% van de spelersplaatsen die u aangaf in uw definitieve aanslag over 2020. Wel verwerken wij in de voorlopige aanslag de nieuwe tarieven.

De definitieve aanslag in maart 2022 is een reguliere aanslag voor het volledige bedrag.

Alle wijzigingen tarieven 2021

Tarieven tot 1 april 2021

Sector Grondslag Totaal Waarvan bestemd voor
TARIEVEN KANSSPELHEFFING TOT 1 APRIL 2021
Speelcasino's Kansspelautoriteit

Speeltafels

speeltafel € 164 € 164
Terminals terminal € 123 € 123
Kansspelautomaten HC spelersplaats € 123 € 123
Automatensector
Horeca spelersplaats € 40 € 40
Speelhallen spelersplaats € 80 € 80

Tarieven vanaf 1 april 2021

Sector Grondslag Totaal Waarvan bestemd voor
TARIEVEN KANSSPELHEFFING VANaf 1 APRIL 2021
Speelcasino's Verslavingspreventie Kansspelautoriteit

Speeltafels

speeltafel € 2.125 € 1.961 € 164
Terminals terminal € 123 € 0 € 123
Kansspelautomaten HC spelersplaats € 219 € 96 € 123
Automatensector
Horeca spelersplaats € 79 € 39 € 40
Speelhallen spelersplaats € 119 € 39 € 80

Bekijk de jaarlijkse stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij ontbreken aangifte 10% verhoging

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bij geen of incomplete opstelgegevens intrekken vergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert kunnen wij de exploitatievergunning intrekken. Bij uw vergunning hoort namelijk de verplichting dat u jaarlijks de stand van zaken op 31 december over uw opgestelde automaten en uw voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Vragen & antwoorden over de heffing