Kansspelheffing online kansspelen

Gegevens die wij nodig hebben om de heffing te bepalen

Als aanbieder van online kansspelen betaalt u jaarlijks kansspelheffing. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het bruto spelresultaat.

Tarieven vanaf 1 april 2021

Tarieven kansspelheffing online kansspelen
Waarvan bestemd voor
Bruto spelresultaat Heffing Verslavingspreventie Kansspelautoriteit
Informatie volgt 1,95% 0,25% 1,7%

Bekijk de stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij ontbreken aangifte 10% verhoging

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bij geen of incomplete opstelgegevens intrekken vergunning

Als u geen of incomplete gegevens aanlevert kunnen wij de vergunning intrekken.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.