Kansspelheffing loterijen en weddenschappen

Gegevens die wij nodig hebben om de heffing te bepalen

Biedt u een loterij aan waarbij de omzet meer dan € 1 miljoen bedraagt? Dan betaalt u kansspelheffing. De hoogte is afhankelijk van de verkoop van deelnamebewijzen. Ook de 2 monopolievergunninghouders voor weddenschappen betalen heffing via deze berekening.

Tarieven

Tarieven kansspelheffing loterijen en weddenschappen vanaf 1 oktober 2021
Omzet / waarde deelnamebewijzen over 1 kalenderjaar Kansspelheffing
Tussen 1-5 mln. € 1.029
Tussen 5-20 mln. € 10.290
Tussen 20-50 mln. € 51.450
Meer dan 50 mln. € 51.450 + 0,21%

Bekijk de stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij ontbreken aangifte 10% verhoging

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.