Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor dit jaar - september (in 2021)

De voorlopige aanslag 2021 ontvangt u dit jaar niet in juni maar in september.

U heeft niet of nauwelijks kunnen exploiteren vanwege Covid. Daarom stellen wij de voorlopige aanslag vast op basis van 50% van de spelersplaatsen die u aangaf in uw definitieve aanslag over 2020. Wel verwerken wij in de voorlopige aanslag de nieuwe tarieven.

De definitieve aanslag in maart 2022 is een reguliere aanslag voor het volledige bedrag.