Richt reclame niet op kwetsbare groepen

Toelichting op de norm

Als vergunninghouder voor het aanbieden van kansspelen bent u op grond van artikel 2 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen verplicht om te zorgen dat uw reclame zich niet richt op kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen. Aanbieders van online kansspelen, speelcasino’s of speelautomatenhallen mogen reclame ook niet richten op jongvolwassenen.

Wat bepaalt het bereik onder kwetsbare groepen?

Bij de beoordeling of u uw reclame richt op kwetsbare groepen betrekt de Kansspelautoriteit de volgende elementen:

 1. Inhoud
  - Welke vormgeving, taal, producten en personen gebruikt u in uw reclame? Spreken deze bijvoorbeeld jongeren of een kwetsbare doelgroep aan?
  - Als u een rolmodel gebruikt gelden aanvullende regels
 2. Medium of middel
  - Is uw uiting zichtbaar aanwezig in of rond programma’s op radio en televisie die gericht zijn op of populair zijn onder minderjarigen, zoals het jeugdjournaal of familieprogramma’s zoals Lego Masters of Marble Mania?
  - Is uw uiting op sociale mediakanalen die voor een groot deel gebruikt worden door jongeren of andere kwetsbare groepen van personen, zoals TikTok, Snapchat, Instagram of YouTube? Zie sociale media onderzoek Frankwatching / Newcom 2020 en 2021.
 3. Locatie en tijdstip
  - Is uw uiting zichtbaar op of rondom een middelbare school of een kinderopvangcentrum?
  - Wordt uw uiting uitgezonden in reclameblokken bij kinderprogramma’s of familieprogramma's? Hier gelden bovendien de tijdvensters uit de Mediawet waarop het Commissariaat van de Media toeziet
 4. Doelgroep
  Heeft u gekeken naar de leeftijdsopbouw en het aantal volgers van de gehanteerde (sociale) media-kanalen, bijvoorbeeld Instagram, TV, radio, tijdschriften etc.

U bouwt waarborgen in

Naast bovengenoemde factoren is relevant welke waarborgen u heeft ingebouwd om te zorgen dat u uw reclame niet richt op minderjarigen en jongvolwassenen of het risico hierop zoveel mogelijk te beperken.

Hierbij kunt u denken aan:

 • afspraken die u maakt met samenwerkingspartners, zoals rolmodellen, affiliates of marketingbureaus, over het niet richten op kwetsbare groepen van personen
 • leeftijdsfilters bij berichten op het gebruikte (sociale) mediakanaal
 • het gebruiken van besloten groepen met bijvoorbeeld een leeftijdsbegrenzing op het gebruikte (sociale) mediakanaal

U monitort resultaten van uw reclame en grijpt in

U kunt niet volledig voorkomen dat reclame bij een of meerdere kwetsbare personen terecht komt. Het volledig ontzien van deze groep is in het huidige digitale tijdperk simpelweg niet mogelijk.

Wel moet u kunnen aantonen dat u er alles aan doet om het te voorkomen.  U heeft dus een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Uw inspanning toont u aan door onder meer:

 • de resultaten van uw reclameactiviteiten te monitoren en
 • waar nodig in te grijpen, bijvoorbeeld door de uiting niet meer te gebruiken of direct nadat u een afwijking constateert uw reclame aan te passen

Dit geldt ook als bijvoorbeeld blijkt dat een bepaalde uiting door een affiliate op websites voor minderjarigen is geplaatst: dan richt u zich op kwetsbare groepen van personen. Als vergunninghouder bent en blijft u daarvoor verantwoordelijk.