Hoe moet ik onvoltooide of geannuleerde transacties in de controledatabank plaatsen?

Een onvoltooide of geannuleerde transactie moet net als voltooide transacties worden geadministreerd in de controledatabank.

Gebruik dus de WOK_Player_Account_Transaction en WWFT_Player_Account_Transaction records.

Neem daarbij de gebruikelijke gegevens op. Zoals een uniek recordID, een Transanction_Type enzovoorts.

Indien de transactie bijvoorbeeld een WITHDRAWAL betreft, blijft dat het Transaction_Type. Of de transactie nu succesvol verloopt of niet.

Gebruik in geval van een onvoltooide of geannuleerde transactie hetzelfde Transaction_ID zoals dat al is gerapporteerd in de initiële poging tot een transactie.

Neem de Transaction_Datetime op van het moment waarop de transactie is mislukt of waarop de annulering heeft plaatsgevonden.