Wie mag een speler onvrijwillig uitsluiten?

Uitgangspunt is dat de speler zichzelf registreert, ‘vrijwillig’. Uitsluiting heeft immers het meeste zin als de speler zelf hiervoor kiest en zich zo nodig ook laat behandelen voor zijn of haar gokverslaving.

Maar er zijn 2 omstandigheden waarin een speler tegen zijn wil - ‘onvrijwillig’ - kan worden ingeschreven:

  1. Op verzoek van iemand die aantoonbaar een persoonlijke relatie heeft met de speler- een zogeheten ‘derde belanghebbende’, bijvoorbeeld een partner, een familielid, een door de rechter aangewezen curator, een voogd of bewindvoerder.
  2. Een aanbieder van risicovolle kansspelen is verplicht zijn spelers te monitoren op tekenen van kansspelverslaving. Als hij het vermoeden heeft dat een speler door onmatige deelname of door kansspelverslaving zichzelf of naasten schade kan berokkenen en deze speler zich na het advies van de kansspelaanbieder niet vrijwillig laat registreren in het register, moet de kansspelaanbieder dit melden bij de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit kan die speler dan in Cruks registreren.

In beide gevallen zal de Kansspelautoriteit eerst zelf onderzoek doen voordat ze eventueel overgaat tot registratie.