Welke gegevens registreren jullie in Cruks en waarom?

De gegevens die wij in Cruks vastleggen zijn:

  • BSN, naam, geboortedatum en geboorteplaats
  • Periode van uitsluiting
  • De reden: vrijwillig of onvrijwillig
  • De herkomst van gegevens in het register:  vergunninghouder, speler zelf of een 'derde belanghebbende', zoals familie

Deze gegevens zijn nodig om om de Cruks-code te genereren en om de identiteit van de persoon vast te stellen. Zie 33h derde lid juncto 21 Besluit Koa.

Wij mogen gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor verzameld. Wij gaan met de uiterste zorgvuldigheid om met persoonsgegevens zie onze privacyverklaring.