Wat moet een aanbieder of belanghebbende doen om een speler onvrijwillig op te laten nemen in Cruks?

In het Conceptbesluit kansspelen op afstand dat de minister van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd staat - in artikel 19, pagina 26 - welke gegevens een aanbieder of derde belanghebbende moet verstrekken aan de Kansspelautoriteit als hij een speler wil aandragen voor onvrijwillige inschrijving in Cruks. Op pagina 149 van het Conceptbesluit staat een toelichting op dit artikel.

De Kansspelautoriteit werkt op dit moment aan een beleidsregel waarin staat welke gegevens de Kansspelautoriteit nodig heeft van een derde belanghebbende of aanbieder en hoe de zorgvuldige afweging in beide gevallen tot stand komt.