Inrichten controledatabank

Waarom een controledatabank inrichten?

Laatst gewijzigd 31-3-2021: Q&A's toegevoegd

De nieuwe wet verplicht aanbieders van kansspelen op afstand om near real time speelgegevens vast te leggen. Deze gegevens moet de aanbieder plaatsen op een afgescheiden computersysteem. Dit afgescheiden systeem noemt de wetgever de controledatabank, ofwel CDB.

Als kansspelaanbieder bent u verplicht om de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang te verlenen tot uw CDB. Zo kan worden gecontroleerd of u zich aan de regels en voorschriften houdt.

De databank moet voldoen aan alle door de Kansspelautoriteit opgestelde vereisten over de inrichting en het gebruik.

Instructies inrichting controledatabank

De actuele versies van de specificaties kunt u hieronder downloaden.

Klaar met inrichten? Gebruik formulier voor vergunningaanvraag

Nadat u uw controledatabank heeft ingericht, heeft u voor uw vergunningaanvraag in het digitale portaal een ingevuld formulier nodig over de inrichting van uw CDB. U vindt dit formulier bij benodigde documenten.

Gepland onderhoud aan uw CDB? Meld dit 5 dagen van te voren

Als u straks  een vergunning heeft bent u verplicht om verstoringen minimaal 5 dagen van te voren te melden.

Plant u onderhoud of een andere verstoring? U meldt dit aan de hand van uw

  • vergunningsnummer
  • CDB-kenmerken

Als uw melding ook relevant is voor de Belastingdienst sturen wij de melding naar hen door.

Vragen bij het het inrichten van uw controledatabank

Vragen bij toepassing van het datamodel CDB

Vragen bij het belastinggedeelte van uw CDB

Verdere verplichtingen bij gebruik CDB en bij beëindiging

Toekomstige wijzigingen specificaties en datamodel

Wijzigingen op de specificaties en het datamodel zijn mogelijk. Bijvoorbeeld als er technische of administratieve updates zijn. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen mogelijk, bijvoorbeeld als de regelgeving wijzigt.

Op basis van ervaringen van andere kansspeljurisdicties verwachten wij jaarlijks een nieuwe versie van de specificaties en het bijbehorende datamodel te publiceren.

Aan deze informatie - of door ons verstrekte aanvullende informatie - kan geen zelfstandige toestemming worden ontleend voor het aanbieden van een bepaald kansspel of een deel daarvan. Toestemming om een ​​bepaald kansspel aan te bieden bestaat alleen en voor zover aan de exploitant een vergunning is verleend als bedoeld in de Wet op de kansspelen.

Vergunninghouders moeten voldoen aan alle vereisten voor de CDB, inclusief updates en toevoegingen. Het niet naleven van deze vereisten wordt beschouwd als een overtreding van de Nederlandse regelgeving waartegen de Kansspelautoriteit kan optreden.  Onder alle omstandigheden prevaleert de tekst van de Wet op de kansspelen, inclusief de daarop gebaseerde regelgeving.

Houd deze pagina in de gaten

Wij werken de hier gepubliceerde informatie regelmatig bij: wij voegen testmaterialen bij en antwoorden op vragen. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Vragen over de inrichting van uw CDB?

Heeft u onze antwoorden op vragen op deze pagina gelezen en toch nog een vraag?