Aanvragen vergunning kansspelen op afstand

U kunt alle benodigde informatie voor een vergunning kansspelen op afstand invoeren in het digitale portaal van de Kansspelautoriteit.

Let op: u dient alle benodigde documenten uitsluitend via het portaal in. Alleen het met de hand ondertekende aanvraagformulier stuurt u per post, als u geen elektronische handtekening gebruikt. Als u ons andere documenten per post opstuurt, kan dit het proces voor de vergunningaanvraag vertragen.

U stuurt de uitdraai van uw aanvraagformulier naar:

Kansspelautoriteit
Afdeling vergunningen kansspelen op afstand
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Heeft u een vraag tijdens uw vergunningaanvraag? Kijk hieronder of wij deze reeds beantwoorden of stel uw vraag aan de afdeling vergunningverlening Koa via het contactformulier.

Gegevens vraag B16: probleem opgelost

Bij het invullen van vraag B16 in het portaal werden gegevens in sommige gevallen niet opgeslagen.

Update: dit probleem is opgelost.

Vragen over het portaal

Uw vergunning voor het aanbieden van online kansspelen

Wij hebben op grond van artikel 2.4 in het Besluit Kansspelen op afstand 6 maanden de tijd om op uw aanvraag te beslissen. Als u op 1 april 2021 een aanvraag indient, moeten wij ons besluit dus uiterlijk op 1 oktober 2021 aan u bekendmaken.

Deze termijn kunnen wij opschorten, bijvoorbeeld als uw aanvraag niet compleet is of omdat advies van een derde over uw aanvraag nodig is. In dat geval kunnen wij het besluit later dan 1 oktober 2021 aan u bekend maken.

Per 1 oktober toegang tot de markt

Aanbieders die per 1 oktober 2021 een vergunning krijgen zullen dat gelijktijdig van ons te horen krijgen. Naar verwachting zal dat zijn op of kort voor 30 september 2021.

Zo kunnen al deze vergunninghouders gelijktijdig de markt betreden.
Soms kennen wij een vergunning toe, maar heeft de vergunninghouder bepaalde verplichtingen voordat hij mag exploiteren.

Woordmerk en vermelding

Wij gaan later dit jaar alle vergunninghouders vermelden op onze site. Vergunninghouders kunnen straks het woordmerk van de Kansspelautoriteit plaatsen op hun websites en apps. Dit is niet verplicht. Als u het woordmerk plaatst moet u er wel voor zorgen dat het woordmerk doorlinkt naar onze website. Hierover volgen verdere instructies.

Hoe vraag ik in het portaal een Koa-vergunning aan?

Contact tijdens uw aanvraag Koa?

Bent u bezig met uw aanvraag in het digitale portaal en heeft u een vraag?