Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstellingen

Uw keuringen kunnen alleen worden uitgevoerd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. Bij de ingang van de Wet kansspelen op afstand zijn nog geen keuringsinstellingen aangewezen.  Op verzoek van de aanvrager kunnen wij daarom een tijdelijke ontheffing geven van de verplichting gebruik te maken van een aangewezen keuringsinstelling.

Bekijk de beleidsregels

Regel vervolgens via een aantal stappen de ontheffing van uw keuringsinstellingen.