Waarom zijn er verschillende XSD’s in het datamodel waarin dezelfde informatie wordt opgevraagd?


De regelgeving onderscheidt voor de controledatabank 3 verschillende vormen van toezicht. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in artikel 5.3, derde lid, Besluit Koa:

  • toezicht op kansspelen (Wok)
  • toezicht op belasting op kansspelen (KSB)
  • toezicht op anti-witwas regelgeving (Wwft)

Via uw controledatabank verzamelen Kansspelautoriteit en Belastingdienst informatie rechtstreeks voor elk van deze vormen van toezicht. Wij wisselen informatie niet onderling uit. De naam van de XSD hangt samen met de terminologie in de betreffende wet.