Mogen 1 of meer specialistische dienstverleners voor mij een CDB inrichten?


Ja. Houdt u wel rekening met het volgende:

  • de vergunninghouder is en blijft verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de kansspelen en de daarop gebaseerde regelgeving, ook bij uitbesteding aan derden
  • het inschakelen van specialistische dienstverleners mag het toezicht door de Kansspelautoriteit niet belemmeren
  • de Kansspelautoriteit houdt toezicht op vergunninghouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit onderhoudt geen toezichtsrelaties met derden die door een vergunninghouder worden ingehuurd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Let op: in de CDB worden persoonsgegevens verwerkt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op deze verwerking van kracht. U bent verantwoordelijk voor naleving van deze verordening, ook bij inhuur van derden.