Welke maximale waarden mag ik hanteren bij velden van het datatype integer?


Het element Bet_XY in XSD bestand WOK_Bet_v1.01.xsd en de elementen Deposit_Amount, Participation_Amount en Balance_Amount in het XSD bestand WOK_Player_Limits_v1.01.xsd zijn gelimiteerd door het datatype xs:integer. Formeel heeft dit type geen minimum en maximum waarde waardoor er onduidelijkheid is over de toelaatbare minimum en maximum limieten.

Het bedoelde technische bereik is -2,147,483,647 tot 2,147,483,647 wat het bereik is van een regulier geheel getal ook wel bekend als een 32 bits integer. Let op dat de waarde van de velden in Euro zijn.