Hoe moet ik transacties in de controledatabank plaatsen?


  • Gebruik de WOK_Player_Account_Transaction en WWFT_Player_Account_Transaction records. Gebruik altijd beide of corrigeer op beide.
  • Een niet-geslaagde transactie moet net als een geslaagde transactie worden geadministreerd in de controledatabank. Neem daarbij de gebruikelijke gegevens op. Zoals een uniek recordID, een Transanction_Type enzovoorts.
  • Indien de transactie bijvoorbeeld een WITHDRAWAL betreft, blijft dat het Transaction_Type. Of de transactie nu geslaagd is of niet.
  • Gebruik in geval van een niet-geslaagde transactie hetzelfde Transaction_ID zoals dat al is gerapporteerd in de initiële poging tot een transactie.
  • Neem de Transaction_Datetime op van het moment waarop de transactie is geslaagd, mislukt of waarop de annulering heeft plaatsgevonden.

Het kan voorkomen dat een transactie is gestart maar dat het lang duurt voordat een uitkomst bekend wordt. In deze situatie is de transactie simpelweg hangende in het proces. Het is voor de Kansspelautoriteit niet relevant waar in het proces een transactie zich bevindt: het gaat om de uitkomst (geslaagd, niet geslaagd of geannuleerd). Dit staat los van de reden waarom de transactie gestart is, die u moet opgeven in het veld transaction_type.