Hoe moet ik Player_Profile_EOD_Balance toepassen?


Player_Profile_EOD_Balance bevat het saldo - in euro’s - op de spelersrekening aan het einde van de dag (UTC).

De waarde van Player_Profile_EOD_Balance wordt bepaald door transacties die plaatsvinden, zoals een storting, inzet, winstuitkering of toekenning van een bonus.

Het CDB Datamodel bevat een onduidelijkheid over het veld Player_Profile_EOD_Balance. Het gaat om de trigger en frequentie van rapportage van dit veld (als onderdeel van het overkoepelende bestand WOK_Player_Profile. Onderstaande is de situatie zoals bedoeld:

Dagelijks

Van alle spelers met tenminste 1 transactie (of correctie daarop) gedurende 1 dag, stuurt u einde van die dag een WOK_Player_Profile.

  • Neem daarin op: de Player_Profile_EOD_Balance van die betreffende dag.
  • Zorg dat deze WOK_Player_Profile in de CDB wordt geplaatst om 00:01 UTC.

Jaarlijks

Van alle spelers in uw klantadministratie stuurt u een WOK_Player_Profile.

  • Neem daarin op: de Player_Profile_EOD_Balance van 30 september.
  • Zorg dat deze op 1 oktober in uw CDB wordt geplaatst om 00:01 UTC.

Situatie afhankelijk

  1. Bij ingebruikname van een geheel nieuwe CDB stuurt u een WOK_Player_Profile van alle aanwezige spelers op eerste moment van ingebruikname. Zorg dat u deze direct na ingebruikname in uw CDB plaatst.
  2. Bij een nieuwe speler plaatst u een WOK_Player_Profile direct na registratie - als de speler zijn profiel opslaat en bewaart,  ook als het profiel niet volledig is gevuld.
  3. Bij een bestaande speler die zijn profiel wijzigt, plaatst u een WOK_Player_Profile direct na wijziging - als de speler zijn profiel opslaat en bewaart.

In de gevallen a, b, c kan het onmogelijk zijn om een Player_Profile_EOD_Balance van de betreffende dag te bepalen, neemt u die gevallen de Player_Profile_EOD_Balance van de vorige dag.

Als u een correctie toepast, bijvoorbeeld op een transactie, rekent u deze toe aan de Player_Profile_EOD_Balance op de dag waarop u de correctie uitvoert. U past een Player_Profile_EOD_Balance dus niet met terugwerkende kracht aan.