Hoe pas ik een Delta-correctie toe?


Als u het deltacorrectietype wilt gebruiken, moet u exact dezelfde gegevens opnemen die in het oorspronkelijke record zijn gerapporteerd (Transaction_ID, Transaction_Type, Player_ID, enz.). Het is belangrijk om dezelfde Transaction_ID te gebruiken zoals u gerapporteert in de oorspronkelijke transactie waarover u een correctie wilt rapporteren.

De enige velden die zullen verschillen zijn:

  • Record_ID, dit moet altijd uniek zijn, dus anders zijn dan de oorspronkelijke Record _ID
  • Transaction_Datetime, bij een Delta is dit het tijdstip waarop de transactie is gecorrigeerd.
  • Transaction_Amount

Vul Transaction_Amount in met het deltabedrag dat u wilt corrigeren. Het bedrag kan positief of negatief zijn, bijvoorbeeld:

  • Als het in het eerste record gerapporteerde bedrag 20 was en de waarde na correctie 30 zou moeten zijn, dan is het gerapporteerde deltabedrag '10'
  • Als het in het eerste record gerapporteerde bedrag 20 was en de waarde na correctie 15 zou moeten zijn, dan is het gerapporteerde deltabedrag "-5"
  • Als het in het eerste record gerapporteerde bedrag -16 (bv. “stake”) was en de waarde na correctie -10 zou moeten zijn, dan is het gerapporteerde deltabedrag '6'

Let op: plusteken is een “invalid character”, daarom is gebruik niet toegestaan.
Let op: als deltarecords worden ingediend, moet rekening worden gehouden met het gerapporteerde Transaction_Amount voor de berekening van:

  • Het EOD-saldo van wok_player_profile van de dag dat de delta is ingediend
  • De gegevens in wok_operator van de dag waarop de delta is ingediend