Mag ik bij een correctie ook Delta gebruiken?


Ja. Maar Delta mag alleen worden toegepast in XML databestanden WOK_Player_Account_Transaction en WWFT_Player_Account_Transaction.

Let op. Aangezien de records WOK_Player_Account_Transaction en WWFT_Player_Account_Transaction een sterke samenhang kennen, moet u altijd corrigeren op beide records (of geen van beide).

Het is niet verplicht om Delta te gebruiken, voor deze twee recordtypes kan ook nog steeds een Replacement correctie worden gebruikt. Ook in dat geval moet u altijd corrigeren op beide type records.