Kunnen jullie een voorbeeld XML bestand aanleveren ter controle van onze eigen bestanden?


Wij kunnen geen voorbeeld XML bestanden aanleveren. U bent als aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het lezen en volgen van de documentatie. Wij verwachten van u als aanbieder dat u binnen de kaders,  uw eigen technische oplossingen implementeert. Validatie van correcte implementatie is één van de activiteiten tijdens de Integratietest CDB.