Het datamodel vermeldt het datatype float onder Login_Duration. Hoe moet ik dit toepassen?


Het veld Login_Duration onder Limit_Login in Wok_player_limits moet worden gevuld in uren. Het data type is een float om weergave in fracties van uren mogelijk te maken. Hiermee kunnen verschillende soorten tijdsduur worden ondersteund. Bijvoorbeeld: een speler heeft 93 minuten ingesteld in deze limiet, dan volgt daaruit een Login_Duration waarde van 1,55 (93 minuten gedeeld door 60 minuten).