Hoe wegen jullie illegaal online kansspelaanbod uit het verleden bij de betrouwbaarheidstoets?


Illegaal online kansspelaanbod wegen wij als antecedent mee bij de betrouwbaarheidsbeoordeling. In artikel 3.8 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2022 (pdf, 1.9 MB) noemen we verschillende data en periodes. Illegaal spelaanbod dat binnen beschreven grenzen is gebleven wegen wij lichter mee dan aanbod buiten de beschreven grenzen. Ter verduidelijking geven wij die grenzen aan in onderstaande kalender.

De werking van artikel 3.8 heeft een beperkte geldigheidsduur en dat doen wij bewust. Het is namelijk van belang dat aanbieders zo snel mogelijk een aanvraag indienen, nadat de Wet kansspelen op afstand in werking treedt.

schema betrouwbaarheidstoets online kanssspelen - datum 1 april

Aanvragen op of na 1 april 2022: illegaal aanbod weegt zwaarder mee

Bij aanvragen ingediend op of na 1 april 2022 wegen wij het illegale aanbod van kansspelen zwaarder mee bij de beoordeling, dan bij aanvragen die daarvoor zijn ingediend - ook al is het aanbod binnen de beschreven grenzen gebleven. De zogenoemde afkoelingsperiode van 2 jaar en 9 maanden die werd toegepast bij het beoordelen van een aanvraag van een online kansspelvergunning loopt dan af.

Aanbod na 31 december 2019: leeftijdsverificatie op orde?

De periode na 31 december 2019 is donkerrood. Daarmee geven wij aan dat ook de leeftijdsverificatie na die datum op orde moet zijn, zoals is beschreven in artikel 3.8, eerste lid, onder b. Alleen als de leeftijdsverificatie vanaf dat moment op orde was en ook aan de andere criteria van artikel 3.8 is voldaan, wegen wij illegaal aanbod lichter mee. Was dit niet op orde, dan wegen wij illegaal aanbod niet lichter op grond van dit artikel, ook al zou voldaan zijn aan de andere criteria van artikel 3.8.

Aanbod na 30 juni 2019: niet actief op Nederland gericht?

De periode na 30 juni 2019 is rood en donkerrood. Uit artikel 3.8, eerste lid, onder c, volgt dat illegaal aanbod van kansspelen op afstand in die periode niet actief op Nederland gericht mag zijn geweest. Als dat toch het geval was, kunnen wij illegaal aanbod niet lichter meewegen op grond van artikel 3.8.

Aanbod na 30 juni 2018 en voor 1 juli 2019: wachten met aanvraag?

De periode na 30 juni 2018 en voor 1 juli 2019 is oranje. Als pas vanaf enig moment in deze periode voldaan werd aan de vereisten van artikel 3.8, eerste lid, onder c, dan wegen wij illegaal aanbod pas lichter mee op grond van dit artikel bij aanvragen die zijn gedaan nadat 2 jaar en 8 maanden zijn verstreken vanaf dat moment. Natuurlijk moet dan ook aan de andere criteria van artikel 3.8 zijn voldaan.

Een voorbeeld: als sprake is van illegaal aanbod waarbij vanaf 3 september 2018 aan alle genoemde criteria wordt voldaan, dan wegen wij illegaal aanbod pas bij aanvragen gedaan vanaf 3 juni 2021 lichter mee op grond van dit artikel.

Mocht u de aanvraag toch voor 3 juni 2021 indienen, dan wegen wij illegaal aanbod bij de behandeling van die aanvraag nog zwaar mee. De weergegeven corresponderende letters (in dit geval ‘C’) geven de periode van 2 jaar en 9 maanden weer.

Aanbod voor 1 juli 2018: direct aanvragen?

De periode voor 1 juli 2018 is groen. Als al vanaf enig moment voor 1 juli 2018 aan de criteria uit artikel 3.8 wordt voldaan, dan wegen wij het illegale aanbod lichter mee op grond van dit artikel.