Consultatie keuringsschema


De Kansspelautoriteit vraagt betrokkenen en geïnteresseerden te reageren op het concept van het keuringsschema 2.0.

Keuring aan de hand van het keuringsschema 2.0

Vanaf 1 april zijn wij voornemens een nieuwe versie van het keuringschema vast te stellen. Kansspelaanbieders moeten hun spelsysteem vanaf een nog nader te bepalen moment laten keuren volgens het nieuwe keuringsschema.

Belangrijke wijzigingen

Het keuringsschema is ten opzichte van het vorige keuringsschema 1.4 op een aantal onderdelen aangepast. De speltechnische keuringsvoorschriften en de keuringsvoorschriften voor informatiebeveiliging sluiten niet meer aan op de Deense voorschriften, maar zijn herschreven naar de Nederlandse keuringsvoorschriften. Daarnaast is er een aantal keuringsvoorschriften toegevoegd die betrekking hebben op de controledatabank (CDB). De keuringsvoorschriften voor het managementsysteem beperkt zich in keuringschema 2.0 tot een keuring van de opzet en het bestaan van dit systeem en niet meer op de werking.

Verder is de norm voor keuringsinstellingen vastgesteld. Hierdoor is duidelijker wat voor type keuringsinstelling de werkzaamheden onder accreditatie kan uitvoeren.

Met deze wijzigingen sluit het keuringschema beter aan bij de eisen en principes verbonden aan schema’s voor conformiteitsbeoordeling.

Reageren

Het is mogelijk om tot en met 23 januari 2021 te reageren via e-mailadres infokoa@kansspelautoriteit.nl o.v.v. ‘Consultatie keuringsschema’. Waar mogelijk worden reacties gebruikt bij het afronden van het keuringsschema 2.0. Het is voor de Kansspelautoriteit helaas niet mogelijk inhoudelijk op reacties te reageren.

Download concept keuringsschema

Concept keuringsschema kansspelen op afstand 2.0 (pdf, 957 kB)

Draft online gambling assessment scheme 2.0, English version (pdf, 743 kB)

Please note: the English version is a courtesy translation only. Only the Dutch version of the assessment scheme is binding.