Inrichten controledatabank


Waarom een controledatabank inrichten?

De nieuwe wet verplicht aanbieders van kansspelen op afstand om near real time speelgegevens vast te leggen. Deze gegevens moet de aanbieder plaatsen op een afgescheiden computersysteem. Dit afgescheiden systeem noemt de wetgever de controledatabank, ofwel CDB.

Als kansspelaanbieder bent u verplicht om de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang te verlenen tot uw CDB. Zo kan worden gecontroleerd of u zich aan de regels en voorschriften houdt.

De databank moet voldoen aan alle door de Kansspelautoriteit opgestelde vereisten over de inrichting en het gebruik.

Instructies inrichting controledatabank

De actuele versies van de specificaties kunt u hieronder downloaden.

Let op: ziet u inconsistenties tussen het datamodel en de XSD? Bijvoorbeeld in spelling? Ga dan altijd uit van de XSD.

Klaar met inrichten? Gebruik formulier voor vergunningaanvraag

Nadat u uw controledatabank heeft ingericht, heeft u voor uw vergunningaanvraag in het digitale portaal een ingevuld formulier nodig over de inrichting van uw CDB. U vindt dit formulier bij benodigde documenten.

Integratietest en aansluittest

Heeft u een vergunning aangevraagd? Als u alle documenten voor het onderwerp CDB heeft aangeleverd en deze inhoudelijk juist en volledig zijn, bellen wij u om een afspraak te maken voor een startgesprek voor de integratietest.

Bij de integratietest testen we de verbinding tussen uw CDB, onze systemen en de gegevensverwerking.

Het inplannen, uitvoeren en afronden van de integratietest test duurt circa 6 weken. Bij maatwerk hebben wij meer tijd nodig.

Wat u tenminste nodig heeft voor de integratietest CDB

  • een testomgeving die werkt zoals uw productieomgeving
  • testgegevens

Waar uw testgegevens aan moeten voldoen hangt af van uw spelaanbod en het aantal spelers dat u verwacht. Dit bespreken wij met u in het startgesprek. Tijdens het startgesprek ontvangt u ook verdere technische informatie om de integratietest CDB zo soepel mogelijk te laten verlopen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw testomgeving en testgegevens. Deze moeten voldoende representatief zijn en werken conform de specificaties van uw live controledatabank.

Na de integratietest: aansluittest

Doorloopt u de integratietest met succes? Dan volgt een aansluittest op productieniveau. Na afloop van de integratietest maken we hiervoor een afspraak met u. Een aansluittest betekent niet dat een vergunning wordt verleend. Het slagen van de aansluittest is een voorwaarde voor vergunningverlening.

Als de aansluittest niet slaagt

Als de aansluittest niet slaagt kunnen wij de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld als wij behalve problemen met de aansluittest ook andere gebreken constateren in uw aanvraag.

Het is ook mogelijk dat u wel een vergunning krijgt maar dat u pas mag exploiteren als u de aansluittest succesvol heeft gedaan.

Geen wijzigingen aan uw CDB na de integratietest

Uw CDB en de integratie met onze systemen dienen ongewijzigd te blijven tot aan de aansluittest op productieniveau. Als u nieuwe functionaliteit of updates doorvoert mag dat geen gevolgen hebben voor de testuitkomst.

Bent u toch van plan een wijziging door te voeren? Meld dit ons zodat wij de impact kunnen bepalen op de geldigheid van de tests. U heeft op dat moment de contactgegevens van het CDB team van ons ontvangen.

Gepland onderhoud aan uw CDB? Meld dit 5 dagen van te voren

Als u straks  een vergunning heeft bent u verplicht om verstoringen minimaal 5 dagen van te voren te melden.

Plant u onderhoud of een andere verstoring? U meldt dit aan de hand van uw

  • vergunningsnummer
  • CDB-kenmerken

Als uw melding ook relevant is voor de Belastingdienst sturen wij de melding naar hen door.

Vragen bij het het inrichten van uw controledatabank

Vragen bij toepassing van het datamodel CDB

Vragen bij het belastinggedeelte van uw CDB

Verdere verplichtingen bij gebruik CDB en bij beëindiging

Toekomstige wijzigingen specificaties en datamodel

Wijzigingen op de specificaties en het datamodel zijn mogelijk. Bijvoorbeeld als er technische of administratieve updates zijn. Ook zijn er inhoudelijke wijzigingen mogelijk, bijvoorbeeld als de regelgeving wijzigt.

Op basis van ervaringen van andere kansspeljurisdicties verwachten wij jaarlijks een nieuwe versie van de specificaties en het bijbehorende datamodel te publiceren.