Wok_BET trigger: BET_UPDATED


Een eerder aangegane weddenschap is bijgewerkt door bijvoorbeeld het verwijderen van een deel van de bet parts of door een gedeeltelijke uitbetaling.

BET_UPDATED is een status voor dergelijke gevallen. Zonder de nieuwe trigger wordt de update niet aangeleverd, waardoor de bijbehorende transactie geen link krijgt met de betreffende bet.

De triggers bij het aanleveren van WOK_BET zijn:

  1. Een Bet is geplaatst en geaccepteerd.
  2. Een bet is settled of gecanceld
  3. Een bet is bijgewerkt door bijvoorbeeld een gedeeltelijke cancellation of uitbetaling