Wijzigen van de naam van een spel


Een wijziging in een spelnaam moet real-time gerapporteerd worden volgens trigger 4 (en niet trigger 3).

U bepaalt hoe de naam van een spel gewijzigd wordt in het systeem. U hoeft het spel niet te deactiveren als dit niet nodig is. In de rapportages richting CDB willen wij echter zeker weten dat er geen twee actieve spelnamen bestaan voor hetzelfde spel. Daarom verwachten wij bij een naamswijziging, een record met de oude naam en de datum en tijd van het inactiveren. Daaropvolgend verwachten wij een tweede record met daarin dezelfde Game ID maar met de nieuwe naam en de datum en tijd van de activatie. De verwachting is dat in de meeste gevallen de datum en tijd van de-activatie van het oude spel en activatie van het nieuwe spel gelijk zullen zijn.

Trigger 3 moet gebruikt worden wanneer een spel volledig teruggetrokken wordt uit het systeem hetzij voorgoed, het zij voor een lange periode.