Resettlement met replacement of cancellation


De gebruikte id’s hieronder zijn geen geldige id’s en zijn enkel ter illustratie.

Een weddenschap wordt gerapporteerd door WOK_BET bestand met daarin:

WOK_BET
bet id betsport-0000-0000-0000-000000000446
record_id REC00000-0000-0000-0000-000000000001
player_profile PLAY0000-0000-0000-0000-000000000001
odds 1:3
Transacties
TRANS000-0000-0000-0000-000000000001 (de “stake” transactie van -100)
TRANS000-0000-0000-0000-000000000002 (de “winning” transactie van 300).

In het WOK_BET bestand zijn de transacties door middel van de transactie ID gelinkt aan zowel de wok_Player_account_transaction als wwft_player_account_transaction.

Als er fouten ontdekt zijn, nadat deze bestanden verzonden zijn, moet een resettlement gedaan worden. Bijvoorbeeld als de odds 3.5 keer de stake hadden moeten zijn. In zo’n geval wordt er een nieuw wok_bet bestand aangeleverd met een nieuwe record id, maar met dezelfde bet_id en dezelfde player_id. Dit moet via de Replacement of de Cancellation methode van het initiële WOK_BET bestand, omdat de odds gewijzigd zijn.

2.1 Replacement methode

Replacement methode
bet id betsport-0000-0000-0000-000000000446
record_id REC00000-0000-0000-0000-000000000002
replaced_record_id

REC00000-0000-0000-0000-000000000001

odds 1:3,5
player_profile PLAY0000-0000-0000-0000-000000000001
Transacties
TRANS000-0000-0000-0000-000000000001 (de “stake” transactie van -100)
TRANS000-0000-0000-0000-000000000002 (de “winning” transactie van 300)
TRANS000-0000-0000-0000-000000000003 (de resettlement transactie van 50)

De nieuwe resettlement transactie TRANS000-0000-0000-0000-000000000003 moet ook aangeleverd worden in zowel wok_player_account_transaction als in wwft_player_account_transaction. De twee initiële transacties worden dus niet opnieuw aangeleverd omdat ze onveranderd zijn.

2.2 Cancellation methode

De replaced_record_ID blijft leeg en we verwachten een cancellation bestand dat de originele work_bet record cancelt. Wok_bet en cancelled_record_id = REC00000-0000-0000-0000-000000000001. De rest is identiek aan de Replacement methode.

2.3 Resettlement zonder replacement of cancellation

Het is mogelijk dat door een error de resettlement is uitgevoerd op data die niet aan Ksa is geleverd:

  • Delta methode: als alle overige data in WOK_BET ongewijzigd blijft, moet alleen een nieuwe transactie van type resettlement toegevoegd worden aan WOK_BET (nieuw record id en nieuwe transactie in de transactie sectie van WOK_BET, de rest blijft ongewijzigd)
  • Replacement of Cancellation methode: procedure is gelijk aan de Delta methode met het verschil dat er een replaced_record_id toegevoegd moet worden of een record in het cancellation bestand. De initiële odds blijven uiteraard ongewijzigd.

Zoals te zien, kunnen de replacement en cancellation methode gebruikt worden in gevallen waarbij WOK_BET gewijzigd is nadat een bet settled is door een error.

Gebruik van resettlement transactie type bij andere situaties is niet mogelijk.

Als er geen sprake is van resettlement, maar het spelersaccount moet gedebiteerd/gecrediteerd worden door een andere reden, dan valt dit NIET onder resettlement transactie type.

Resettlement mag allen gebruikt worden wanneer een transactie gelinkt is aan een BET (zoals CASH_OUT en VOID_BET).

Voor elk specifiek geval, gebruik bijbehorend type zoals beschreven in het datamodel. Gevallen die niet door het datamodel gedekt worden, kunnen met OTHER aangeduid worden.