Rapporteren Game_Session en Transacties


De definitie van een Game_Session kan worden omgeschreven als de periode waarin een speler een spel opent tot het moment het spel is afgesloten. In deze definitie is de wijze waarop een spel afgesloten is niet relevant. Afsluiting van een spel kan plaats vinden door de speler, automatisch door het spel, door een sessie time-out, door de spelaanbieder of een andere reden.

Wanneer de speler na een afsluiting opnieuw een spel opstart is dit een nieuwe Game_Session. Binnen een Game_Session kunnen meerdere transacties plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij elke spin in een casinospel. Alle transacties vanuit de spelersrekening naar het spel (Stake) of vanuit het spel naar de spelersrekening (Winning) moeten afzonderlijk voor Stake en Winning worden samengevoegd tot één totaal. Dit betekent dat een Game_Session altijd minimaal één transactie heeft. Namelijk de totale Stakes en, wanneer er ook sprake is van een gewonnen spel, ook een tweede transactie voor de totale Winning.

Wanneer een Game_Session begint vóór en eindigt na middernacht wordt de Game_Session gerapporteerd als onderdeel van het WOK_Operator bestand van de dag waarop de Game_Session eindigt.

Alle andere transactietypes anders dan Stake en Winning kunnen niet aan een Game_Session worden gerelateerd.