Nieuwe velden en waarden datamodel versie 1.1 ten opzichte van 1.01


Het datamodel 1.1 bevat updates en aanscherpingen, waaronder de introductie van vijf nieuwe velden en drie nieuw toegestane enumeraties.

De vijf nieuwe velden:

De vijf nieuwe velden:
Tabel / XML Veld
WOK_Player_Account_Transaction Transaction_Status
WWFT_Player_Account_Transaction Transaction_Status
WOK_Game_Session Game_Session_Rounds
WOK_Game_Session Game_Session_Rounds_Won
WOK_Bet Bet_Status
Drie nieuw toegestane enumeraties
Tabel / XML Veld Waarde
WOK_Player_Account_Transaction transaction_type void_stake
WWFT_Player_Account_Transaction transaction_type void_stake
WOK_Game game_type VIRTUAL_SPORTS