Stap 4 - U ontvangt de voorlopige aanslag voor dit jaar - juni


De voorlopige aanslag van het lopende jaar ontvangt u in juni.  De hoogte van de aanslag is gebaseerd op de definitieve aanslag van het voorgaande jaar.

N.b. In 2021, en ook in 2020, is hiervan afgeweken vanwege de Covid maatregelen.