Strenge regels voor de inzet van rolmodellen


Ter bescherming van kwetsbare groepen gelden er vanaf 30 juni 2022 strenge regels voor de inzet van rolmodellen, waaronder influencers en beroepssporters. De wetgever maakt daarbij onderscheid tussen risicovolle en minder risicovolle kansspelen.

Wat is een rolmodel?

De wetgever heeft in artikel 4 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie het begrip ‘rolmodel’ uitgewerkt, inclusief een niet-uitputtende opsomming van voorbeelden van rolmodellen.  Het gaat in het algemeen om personen die publieke bekendheid genieten of personen waarmee andere personen zich willen identificeren of associëren, zoals beroepssporters, acteurs, modellen en influencers.

Voor aanbieders van risicovolle kansspelen

Voor de aanbieders van risicovolle kansspelen, namelijk de instantloterij (krasloten), sportweddenschappen (landgebonden), de totalisator (harddraverijen en paardenrennen), speelcasino’s, speelautomatenhallen en kansspelen op afstand (waaronder online sportweddenschappen), geldt op grond van artikel 4 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie een verbod op het gebruik van rolmodellen.

Het verbod maakt geen onderscheid ten aanzien van de inhoud van de wervings- of reclameactiviteiten waarbij rolmodellen worden gebruikt. Dit betekent dat u ook geen rolmodellen mag inzetten in reclame ter bewustwording van de risico’s van deelname aan risicovolle kansspelen.

Een uitzondering op het verbod is de inzet van rolmodellen voor wervings- en reclameactiviteiten voor niet-kansspelgerelateerde activiteiten van rolmodellen in lokale vestigingen van speelcasino’s en speelautomatenhallen. Ook sponsoring van (teams van) beroepssporters is toegestaan.

Voor aanbieders van minder risicovolle kansspelen

Als aanbieder van minder risicovolle kansspelen, namelijk de staatsloterij, de lotto en goededoelenloterijen, mag u op grond van artikel 4 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie in reclame-uitingen geen gebruik maken van rolmodellen jonger dan 25 jaar of met 'substantieel bereik' onder minderjarigen of jongvolwassenen.

Wat is substantieel bereik?

De wetgever heeft niet nader bepaald wanneer er sprake is van substantieel bereik. De Kansspelautoriteit constateert dat kansspelaanbieders deze norm zelfstandig invullen met percentages die variëren tussen de 25 en 30 procent.

Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze invulling te corrigeren. Aan de hand van de praktijk beoordelen wij of een andere invulling noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een hoger beschermingsniveau voor de consument te bereiken. In dat geval zullen wij dit tijdig en duidelijk communiceren aan vergunninghouders.

Wij betrekken steeds alle relevante omstandigheden bij onze beoordeling of een gekozen invulling overeenkomstig de wet is. Wij verwachten dat u als vergunninghouder bewuste, weloverwogen keuzes maakt waarin de bescherming van spelers en kwetsbare personen zoveel mogelijk centraal staat.

U onderzoekt het bereik van uw rolmodel

Als vergunninghouder bent u verplicht om voorafgaand aan de samenwerking met het rolmodel het bereik van het rolmodel onder minderjarigen en jongvolwassenen te onderzoeken. Uw samenwerking start vanaf de eerste uitzending of publicatie van de reclame-uiting waarin het rolmodel te zien of te horen is.

Om het bereik vast te stellen, betrekt u alle mediakanalen waarop het rolmodel actief is, waaronder sociale media, TV, radio, lezingen, interviews in tijdschriften etc. De resultaten van het onderzoek moeten een actuele en representatieve weerspiegeling zijn van het bereik van het rolmodel bij de start van de samenwerking.

Dit betekent dat als u de reclame op een later moment opnieuw gebruikt, u moet nagaan of het uitgevoerde onderzoek nog representatief is voor het actuele bereik van het gebruikte rolmodel.

Als vergunninghouder moet u de Kansspelautoriteit dit onderzoek en de resultaten daarvan kunnen tonen als wij daarnaar vragen.

Let op: of er bij uw reclame sprake is van substantieel bereik onder jongvolwassenen of minderjarigen staat los van de vraag of uw reclame-uitingen en andere reclameactiviteiten zich richten op kwetsbare groepen. 
Inhoud, locatie en tijdstip van uw reclame kunnen betekenen dat een reclame-uiting zich richt op kwetsbare groepen, ondanks dat het substantieel bereik van het ingezette rolmodel binnen de norm van 25 - 30 procent blijft. In dat geval is de reclame niet toegestaan.