Richt reclame en bonussen niet op kwetsbare groepen


Als vergunninghouder voor het aanbieden van kansspelen bent u op grond van artikel 2 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen verplicht om te zorgen dat u reclame voor uw product of dienst niet richt op kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen. Aanbieders van online kansspelen, speelcasino’s en speelautomatenhallen mogen reclame ook niet richten op jongvolwassenen.

Dit geldt voor alle reclamevormen zoals bonussen, e-mails, folders, billboards en spaarprogramma’s maar ook voor algemene, informerende boodschappen in het kader van verslavingspreventie. Voor al deze activiteiten geldt dat u deze niet op kwetsbare groepen richt.

De norm die wij hier toelichten

Wat bepaalt het bereik onder kwetsbare groepen?

Bij de beoordeling of u uw reclame of bonussen zijn gericht op kwetsbare groepen betrekt de Kansspelautoriteit de volgende elementen:

 1. Inhoud
  - Welke vormgeving, taal, producten en personen gebruikt u? Spreken deze bijvoorbeeld vooral jongeren of een kwetsbare doelgroep aan?
 2. Medium of middel
  - Gebruikt u rolmodellen zoals influencers in uw reclame? Dan gelden aanvullende regels
  - Maakt u reclame op sociale mediakanalen die voor een groot deel gebruikt worden door jongeren of andere kwetsbare groepen van personen, zoals TikTok, Snapchat, Instagram of YouTube?
  - Maakt u reclame in of rond programma's op radio en televisie die gericht zijn op of populair zijn onder minderjarigen, zoals het jeugdjournaal of televisie-familieprogramma's zoals Lego Masters of Marble Mania?
 3. Locatie en tijdstip
  - Is uw uiting zichtbaar op of rondom een middelbare school of een kinderopvangcentrum?
  - Voor reclame op TV en radio gelden tijdstippen waarop u reclame mag maken. Het Commissariaat van de Media houdt toezicht op deze regels W
 4. Doelgroep
  Heeft u gekeken naar de leeftijdsopbouw van de volgers van (sociale) media-kanalen, bijvoorbeeld Instagram, TV, radio, tijdschriften etc.?

U bouwt waarborgen in

Naast bovengenoemde factoren is het belangrijk dat u voldoende waarborgen inbouwt om te zorgen dat uw reclame of bonussen niet gericht zijn op kwetsbare groepen.

We adviseren u daarom om:

 1. Leg de samenwerking met derde partijen, zoals rolmodellen, affiliates en marketingbureaus, schriftelijk vast en doe dit vóórdat de samenwerking start
 2. Leg in deze samenwerkingsafspraken vast dat reclame en bonussen niet gericht mogen zijn op kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen. U verkleint hiermee de kans dat er overtredingen plaatsvinden. Gebeurt dit echter toch, dan blijft u als vergunninghouder aansprakelijk
 3. Gebruik bijvoorbeeld een leeftijdsfilter of een besloten groep bij het plaatsen van content op (sociale) mediakanalen. Is een (geschikte) filter niet aanwezig en zijn andere waarborgen om kwetsbare groepen te vrijwaren van uw reclame niet mogelijk? Dan maakt u geen gebruik van het betreffende (sociale) mediakanaal
 4. Gebruik een whitelist met vóóraf goedgekeurde websites of (sociale) mediakanalen in plaats van een blacklist, zodat u zeker bent dat alleen websites of kanalen worden gebruikt waarvan u zeker weet dat deze aan de wet voldoen

U monitort resultaten en grijpt in

U kunt niet volledig voorkomen dat reclame of bonussen bij een of meerdere kwetsbare personen terecht komt. Het volledig ontzien van deze groep is in het huidige digitale tijdperk simpelweg niet mogelijk.

Wél moet u kunnen aantonen dat u er alles aan doet om het te voorkomen.  U heeft dus een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Uw inspanning toont u aan door onder meer:

 • De resultaten van uw reclameactiviteiten te monitoren en
 • Waar nodig in te grijpen, bijvoorbeeld door de uiting niet meer te gebruiken of direct nadat u een afwijking constateert aanpassingen te doen

Extra eisen bonussen

Ook bonussen mogen zoals hierboven staat toegelicht niet gericht zijn op kwetsbare groepen. Voor bonussen gelden echter nog meer specifieke regels,  (onder meer) extra dat voorwaarden duidelijk moeten zijn en dat u die niet aanbiedt tijdens het spel. Verder moet de speler de bonus uitdrukkelijk aanvaarden en respecteert u het als de speler aangeeft geen bonussen te willen.