Bereik van uw rolmodel onder jongeren


Als aanbieder van kansspelen mag u op grond van artikel 4 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie in uw reclame-uitingen geen gebruik maken van rolmodellen jonger dan 25 jaar of met 'substantieel bereik' onder minderjarigen of jongvolwassenen.

Wat is substantieel bereik?

De wetgever heeft niet nader bepaald wanneer er sprake is van substantieel bereik. De Kansspelautoriteit constateert dat kansspelaanbieders deze norm zelfstandig invullen met percentages die variëren tussen de 25 en 30 procent.

Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze invulling te corrigeren. Aan de hand van de praktijk beoordelen wij of een andere invulling noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een hoger beschermingsniveau voor de consument te bereiken. In dat geval zullen wij dit tijdig en duidelijk communiceren aan vergunninghouders.

Wij betrekken steeds alle relevante omstandigheden bij onze beoordeling of een gekozen invulling overeenkomstig de wet is. Wij verwachten dat u als vergunninghouder bewuste, weloverwogen keuzes maakt waarin de bescherming van spelers en kwetsbare personen zoveel mogelijk centraal staat.

U onderzoekt het bereik van uw rolmodel

Als vergunninghouder bent u verplicht om voorafgaand aan de samenwerking met het rolmodel het bereik van het rolmodel onder minderjarigen en jongvolwassenen te onderzoeken. Uw samenwerking start vanaf de eerste uitzending of publicatie van de reclame-uiting waarin het rolmodel te zien of te horen is.

Om het bereik vast te stellen, betrekt u alle mediakanalen waarop het rolmodel actief is, waaronder sociale media, TV, radio, lezingen, interviews in tijdschriften etc. De resultaten van het onderzoek moeten een actuele en representatieve weerspiegeling zijn van het bereik van het rolmodel bij de start van de samenwerking.

Dit betekent dat als u de reclame op een later moment opnieuw gebruikt, u moet nagaan of het uitgevoerde onderzoek nog representatief is voor het actuele bereik van het gebruikte rolmodel.

Als vergunninghouder moet u de Kansspelautoriteit dit onderzoek en de resultaten daarvan kunnen tonen als wij daarnaar vragen.

Let op: of er bij uw reclame sprake is van substantieel bereik onder jongvolwassenen of minderjarigen staat los van de vraag of  uw reclame-uitingen en andere reclameactiviteiten zich richten op kwetsbare groepen. 
Inhoud, locatie en tijdstip van uw reclame kunnen betekenen dat een reclame-uiting zich richt op kwetsbare groepen, ondanks dat het substantieel bereik van het ingezette rolmodel binnen de norm van 25 - 30 procent blijft. In dat geval is de reclame niet toegestaan.