Speelautomaten kansspelheffing

Gegevens die wij nodig hebben om de heffing te bepalen

Als exploitant van kansspelautomaten betaalt u jaarlijks kansspelheffing. De hoogte is afhankelijk van het aantal spelers dat aan een kansspelautomaat kan spelen - ofwel 'spelersplaatsen'.

Om de hoogte van de heffing vast te kunnen stellen en om toezicht te kunnen houden geeft u jaarlijks aan welke automaten u in bezit heeft en waar ze staan opgesteld, ook als deze automaten in opslag staan.

Let op: 2 keer verandering tarieven in 2021

De tarieven voor de automatensector veranderen 2 keer in 2021:

  1. Per 1 april met een verhoging om het verslavingspreventiefonds te financieren, zie hieronder de tarieven
  2. Per 1 oktober met een verhoging als gevolg van
    - een prijsindexatie
    - het vervallen van de jaarlijkse toezichtkosten
    - extra kosten die de Kansspelautoriteit maakt voor Cruks en andere nieuwe wettelijke eisen voor aanbieders van risicovolle kansspelen
    De minister voor Rechtsbescherming stelt dit bedrag later dit jaar vast.

De voorlopige aanslag voor 2021 ontvangt u daarom dit jaar niet in juni maar pas in september. In deze aanslag verwerken wij deze nieuwe tarieven. Bij deze voorlopige aanslag geven wij 50% uitstel van betaling. De definitieve aanslag in maart 2022 is een reguliere aanslag voor het volledige bedrag.

Alle wijzigingen tarieven 2021

Tarieven tot 1 april 2021

Sector Grondslag Totaal Waarvan bestemd voor
TARIEVEN KANSSPELHEFFING TOT 1 APRIL 2021
Speelcasino's Kansspelautoriteit

Speeltafels

speeltafel € 164 € 164
Terminals terminal € 123 € 123
Kansspelautomaten HC spelersplaats € 123 € 123
Automatensector
Horeca spelersplaats € 40 € 40
Speelhallen spelersplaats € 80 € 80

Tarieven van 1 april - 30 september 2021

Sector Grondslag Totaal Waarvan bestemd voor
TARIEVEN KANSSPELHEFFING VAN 1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2021
Speelcasino's Verslavingspreventie Kansspelautoriteit

Speeltafels

speeltafel € 2.125 € 1.961 € 164
Terminals terminal € 123 € 0 € 123
Kansspelautomaten HC spelersplaats € 219 € 96 € 123
Automatensector
Horeca spelersplaats € 79 € 39 € 40
Speelhallen spelersplaats € 119 € 39 € 80

Tarieven per 1 oktober 2021

Sector Grondslag Totaal Waarvan bestemd voor
BEOOGDE TARIEVEN KANSSPELHEFFING PER 1 OKTOBER 2021
Speelcasino's Verslavingspreventie Kansspelautoriteit

Speeltafels

speeltafel later bekend* € 1.961 later bekend*
Terminals terminal later bekend* € 0 later bekend*
Kansspelautomaten HC spelersplaats later bekend* € 96 later bekend*
Automatensector
Horeca spelersplaats later bekend* € 39 later bekend*
Speelhallen spelersplaats later bekend* € 39 later bekend*
De minister van Rechtsbescherming maakt deze tarieven later dit jaar bekend

Bekijk de jaarlijkse stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij ontbreken aangifte 10% verhoging

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bij geen of incomplete opstelgegevens intrekken vergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert kunnen wij de exploitatievergunning intrekken. Bij uw vergunning hoort namelijk de verplichting dat u jaarlijks de stand van zaken op 31 december over uw opgestelde automaten en uw voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Vragen & antwoorden over de heffing