Casinospellen (Holland Casino)

In de Wet op de kansspelen staat in artikel 27h dat de Kansspelautoriteit aan één rechtspersoon een vergunning kan verlenen voor ‘het organiseren van een speelcasino’. Kenmerkend voor speelcasino’s is dat er gelegenheid is tot het spelen van ‘gemeenschappelijk beoefende kansspelen’. Het onderscheid tussen speelcasino’s en speelhallen (die zichzelf vaak ook casino noemen), is dat in speelcasino’s niet-gemechaniseerde tafelspellen onder leiding van een menselijke croupier kunnen worden gespeeld. Voorbeelden van casinospellen zijn roulette, poker en black jack. De vergunning voor het mogen organiseren van speelcasino’s is door de overheid in 1975 verleend aan Holland Casino. Dit is een staatsbedrijf; in artikel 27h staat dat de opbrengst van de speelcasino’s - na aftrek van prijzen en kosten - ten goede komt aan de schatkist. De vergunning werd in 1986 uitgebreid met speelautomaten. Holland Casino telt 14 vestigingen.

Witwassen en financieren terrorisme

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op Holland Casino. Dit gebeurt onder meer in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft; www.wetten.overheid.nl). De Kansspelautoriteit oefent dit toezicht uit sinds 2016. Tot 1 januari 2016 was het Wwft-toezicht ondergebracht bij De Nederlandsche Bank. Voldoen aan de Wwft houdt onder meer in dat aanbieders een cliëntonderzoek moeten doen en ongebruikelijke transacties moeten melden.

Modernisering Holland Casino

De overheid heeft besloten om Holland Casino te privatiseren en de casinomarkt gedeeltelijk open te stellen. Het Wetsvoorstel Modernisering casinoregime, waarin dit wordt geregeld, ligt in de Eerste Kamer. Wanneer de Eerste Kamer het voorstel behandelt is nog niet bekend.