Bingo (klein kansspel)

Voor het organiseren van een bingo of een ander vergelijkbaar ‘klein kansspel’ is geen vergunning nodig. Dit staat in artikel 7c van de Wet op de kansspelen. Andere voorbeelden van een klein kansspel zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel. Er gelden wel voorwaarden voor het mogen organiseren van een klein kansspel. Dat zijn:

  • Het kleine kansspel moet minstens 14 dagen van tevoren zijn gemeld bij de burgemeester van de gemeente waar het kleine kansspel plaatsvindt, inclusief tijdstip en locatie. De gemeente kan het kleine kansspel verbieden en eisen stellen;
  • De organisator moet een Nederlandse vereniging (of stichting die zich materieel nauwelijks onderscheidt van een verenging) zijn die minstens drie jaar bestaat;
  • De organiserende vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen);
  • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan 1.550 euro per bijeenkomst.

Minderjarigen mogen meedoen aan een klein kansspel, tenzij de gemeente anders bepaalt.


Kaart met getallen