Besluiten Wob-verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen.  Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Aan zelfstandige bestuursorganen, zoals de Kansspelautoriteit, kan met een Wob-verzoek om openbaarmaking van bestuurlijke aangelegenheden worden gevraagd. Beslissingen door de Kansspelautoriteit op deze verzoeken, inclusief de bijbehorende documenten, worden door de Kansspelautoriteit op haar website gepubliceerd. Besluiten op Wob-verzoeken:

13 oktober 2021

Besluit van 28 september 2021, kenmerk: 14510/01.248.938 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van het volgende document:
Een overzicht met de namen en contactgegevens van alle aanvragers van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand (Koa-vergunning).

Wob-besluit (pdf, 38 kB)

Status

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

31 augustus 2021

Besluit van 27 augustus 2021, kenmerk: 14472 / 01.246.401 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van het handhavingsarrangement dat voor 9 december 2015 geldend was, dan wel om vastlegging anderszins van afspraken over handhaving, tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie.

Wob-besluit (pdf, 39 kB)

Bijlagen via deze link: https://transfer.solvinity.com/index.php/s/bGa5U4tU2AYNC9F

19 juli 2021

Besluit van 28 juni 2021, kenmerk: 14226/01.243.953 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle interne en externe communicatie en overige documenten vanaf 1 januari 2018 tot en met 29 januari 2021 betreffende:

1) (signalen van) matchfixing en verdachte gokpatronen rond sportwedstrijden,

2) de (beoogde) rol, bevoegdheden en werkwijze van de Sports Betting Integrity Unit van de Kansspelautoriteit.

Wob-besluit (pdf, 51 kB)

Bijlagen via deze link: https://transfer.solvinity.com/index.php/s/9HzmBjK9JNlSbvU

Status

Herroepelijk tot en met 9 augustus 2021

24 juni 2021

Besluit van 10 juni 2021, kenmerk: 14301/01.241.544, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle communicatie in de periode vanaf 19 februari 2019 tot en met 12 maart 2021 tussen de Kansspelautoriteit en de Malta Gaming Authority inzake informatieverzoeken en samenwerking inzake het signaleren van en behandelen van online casino’s die zich richten op de Nederlandse speler.

Wob-besluit (pdf, 66 kB)

Bijlagen via deze link: : https://transfer.solvinity.com/index.php/s/y0ulRSLozDHem7J

3 november 2020

Besluit van 20 oktober 2020, kenmerk 13970 / 01.076.403, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de communicatie tussen medewerkers van de Kansspelautoriteit en het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de registratie van bezoekers en/of spelers van land-based games (speelautomatenhallen en speelcasino’s), de registratie van de bezoekfrequentie, Cruks en de Cruks-code.

Wob-besluit (pdf, 132 kB)

Bijlagen

6 oktober 2020

Besluit van 10 september 2020, kenmerk 13978/01.076.041. van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de selectie van een bedrijf voor handhavend optreden.

Wob besluit

6 oktober 2020

Besluit van 18 september 2020, kenmerk 13977/01.076.016. van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op corona vrij gokken.

Wob-besluit

Bijlagen

25 februari 2020

Besluit van 11 februari 2020, kenmerk 13649 / 01.068.121 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die zien op het handhavend optreden van de Kansspelautoriteit met betrekking tot het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning.

Wob-besluit (pdf, 168 kB)

Bijlagen Wob besluit kenmerk 13649 / 01.068.121

9 januari 2020

Besluit van 24 december 2019, kenmerk 13591 /01.066.609 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die zien op het afschaffen van het spel Lotto Systeem en het automatisch inzetten van een gratis gewonnen speelkans door de Nederlandse Loterij B.V. Onderliggende stukken kunnen worden opgevraagd via info@kansspelautoriteit.nl

28 november 2019

Besluit van 11 november 2019, kenmerk 13592 / 01.064.199 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten betreffende handhaving kansspelen online. Deze documenten zijn al openbaar.
Verwezen wordt naar de eerdere besluiten, gepubliceerd op deze website.

Wob-besluit (pdf, 55 kB)

22 oktober 2019

Besluit van 8 oktober 2019, kenmerk 13544 / 01.062.977 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten over de toelating van het model Touch Table Multiplay HD met registratienummer TK-10650 op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 47 kB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2JbqOLe

30 augustus 2019

Besluit van 28 december 2018, kenmerk 12885 / 01.047.747 en besluit op bezwaar van 11 juni 2019, kenmerk 12885 / 01.057.715 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit en besluit op bezwaar betreft de openbaarmaking van documenten over onderzoeken die zijn gedaan naar het opereren van Unibet op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 546 kB)

Besluit op bezwaar (pdf, 529 kB)

Bijlagen via deze link:

https://bit.ly/2ZEJIQ2

27 mei 2019

Besluit van 27 mei 2019, kenmerk 13325/01.057.261, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van een herroepen invorderingsbeschikking inzake een verbeurde dwangsom.

Wob-besluit (pdf, 47 kB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/329DJEk

11 april 2019

Besluit van 28 maart 2019, kenmerk 01.053.736, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van de documenten van de Kansspelautoriteit sinds 1 april 2012 inzake het (handhavings)beleid met betrekking tot het bevorderingsverbod bij online kansspelen, de relevantie van reclame bij prioritering voor handhaving bij online kansspelen en de documenten die er op zien welke handelingen/uitingen onder het bevorderingsverbod vallen:

Wob besluit (pdf, 4.4 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2HuDqMp

14 februari 2019

Besluit van 29 januari 2019, kenmerk 01.050.020 , inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van het ijkrapport c.q. keuringsrapport van de 'Sweet 16 player' en een dagrapportage die een medewerker van de Kansspelautoriteit heeft opgemaakt over een controle in een speelhal:

13071 - 01.051.317 Wob-besluit (pdf, 2.1 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2UdQTNR

3 oktober 2018

Besluit van 18 september 2018, kenmerk 01.041.688, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft documenten over de bijzondere trekking van de Staatsloterij na aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 30 januari 2015 en documenten met betrekking tot Loterijverlies B.V.:

12558 - 01.041.688 Wob-besluit (pdf, 12 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2PlEpoA

17 september 2018

Besluit van 31 augustus 2018, kenmerk 01.041.633, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Het betreft openbaarmaking van alle documenten omtrent het 'Onderzoek naar loot boxes - Een buit of een last':

12682 - 01.041.633 Wob-besluit (pdf, 9.2 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2zoGyVO

12 september 2018

Besluit van 28 augustus 2018, kenmerk 01.041.644, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Het betreft het financieel verslag betrekking hebbende op de loterij van het huis aan De Kolk 12 te Oude Syl, Friesland:

12849 - 01.041.644 Wob-besluit (pdf, 924 kB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/2MFV9VF

7 juni 2018

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten betrekking hebbend op besluit 23 mei 2018, kenmerk 01.033.190, betreffende documenten die zien op overleg tussen de Kansspelautoriteit en het ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met procedures die aanhangig zijn of zijn geweest bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en waarbij de Kansspelautoriteit als partij betrokken was of is:

Wob-besluit (pdf, 1.6 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2NBz9Ld

4 april 2018

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten betrekking hebbend op besluit 22 december 2017, kenmerk 01.022.265, waarmee voorschriften B.1 tot en met B.3 van de Beschikking Staatsloterij zijn geschrapt en vervangen:

12486 - 01.029.316 Wob-besluit (pdf, 3.5 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2NCJd6s

28 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van documenten die inzicht geven in de toetsing van de beoordeling door de Kansspelautoriteit.

10931 - Wob-besluit (pdf, 3.1 MB)

21 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking door de raad van bestuur van onder de Kansspelautoriteit berustende documenten die verband houden met en/of aanleiding hebben gegeven tot de recente wijziging van het handhavingsbeleid:
10837 - 01.021.225 Wob-besluit OPENBAAR (pdf, 2.9 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/30F995p

4 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de stukken die de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit onder zich heeft sinds 1 april 2012:
10844 - 01.020.595 Wob-besluit OPENBAAR (pdf, 7.8 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2Zto7tL

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken c.q. correspondentie met betrekking tot wijzigingen van binnen de Holland Casino werkzame Compliance Officer zoals aangegeven in artikel 21, sub d, van de Beschikking casinospelen 1996:
10940 Wob-besluit (pdf, 605 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken c.q. correspondentie met betrekking tot procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten zoals vermeld in artikel 20, lid 2, onder a, van de beschikking casinospelen 1996:
10924 Wob-besluit (pdf, 635 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken cq correspondentie met betrekking tot alle incidenten gemeld door Holland Casino van de afgelopen 20 jaar:
10913 Wob-besluit (pdf, 587 kB)

17 augustus 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit gehanteerde onderzoeksmethoden en het rapport in het kader van een onderzoek naar een speelautomaat:
10824 - 01.014.456.Wob-besluit (pdf, 2 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2UbV5xz

17 augustus 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het onderzoek 'Invulling zorgplicht speelautomatensector moet beter' uit 2016:
10748 - 01.014.384 Wob-besluit (pdf, 2.4 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2NFrHi3

18 juli 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van documenten over de Staatloterij B.V. (voorheen Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij):
20170629-01.012.481 Wob-besluit (pdf, 1 MB)

15 mei 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit over de op 1 oktober 2015 gestuurde melding aan de Bankgiro Loterij wegens misleidende reclame:
20170424-01.009.322 Wob-besluit (pdf, 819 kB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/2zsAQlW

4 mei 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit opgelegde bestuurlijke boetes aan buitenlandse aanbieders en de geïnde bestuurlijke boetes:
10693 - 01.008.554 Wob-besluit (pdf, 1.3 MB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/2L2zFA9

8 maart 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van een lijst met adressen van speelhallen in Nederland:
10559 - 01.004.208 Wob-besluit (pdf, 822 kB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/2L0IydG

24 oktober 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van correspondentie tussen de Kansspelautoriteit en de BML Group Ltd vanaf 2011:
10362 - 00 080 644 Wob-besluit (pdf, 1.3 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2lU8a1B

30 september 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van correspondentie ten aanzien van beleidsbeslissingen omtrent strafrechtelijke vervolging van aanbieders van kansspelen op afstand in de periode van 2012 tot heden:
10316 - 79178 Wob-besluit (pdf, 676 kB).

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2kdHit4

7 juli 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van een brief van de Kansspelautoriteit aan een appstore waarin kansspelapps werden aangeboden:
Wob-besluit kansspelapps Openbaar (pdf, 2.1 MB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/2kdMflG

22 juni 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de ontvangen klachten vanaf 2014 tot heden over Holland Casino:
10259 - 00.073.107 Wob-besluit openbaar (pdf, 1.7 MB)
Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2kdPOs5

26 januari 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op vertalingen van documenten:
10048 - 00 063 266 Wob-verzoek openbaarmaking (pdf, 1.1 MB)

7 januari 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op of afkomstig zijn van de houders van een vergunning als bedoeld in de artikelen 3, 14a, 15, 27a, van de Wet op de kansspelen 10005 - 00 061 405 Wob-besluit (pdf, 6.4 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2lztpp2

6 oktober 2015

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014, uitgesplitst naar vergunninghouder:
9657 - Besluit inzake Wob-verzoek openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014 (pdf, 72 kB)

Bijlage via deze link:
https://bit.ly/2knr5RS

23 september 2015

Besluit inzake Wob-verzoek inzake kosten vervoer en declaraties directie Kansspelautoriteit:
9538-00 056 514 Wob besluit inzake kosten vervoer en declaraties directie Kansspelautoriteit (pdf, 1.4 MB)

17 maart 2015

Besluit inzake Wob-verzoek handhaving kansspelaanbieders online (aanvulling):
Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (aanvulling) (pdf, 1 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2lNv8r0

8 december 2014

Besluit inzake Wob-verzoek handhaving kansspelaanbieders online:
8732 - 00.041.691 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 2.8 MB)

Bijlagen via deze link:
https://bit.ly/2lNv8r0

18 april 2014

Besluiten inzake Wob-verzoek onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen
8264 - 00.024.904 Wob-besluit onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen (pdf, 2.5 MB)
8263 - 00.024.903 Wob-besluit onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen (pdf, 2.6 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 a. (pdf, 185 kB)
Bijlage 2 i. (pdf, 776 kB)
Bijlage 3 m. (pdf, 275 kB)
Bijlage 4 t. (pdf, 423 kB)
Bijlage 5 x. (pdf, 449 kB)
Bijlage 6 y. (pdf, 148 kB)
Bijlage 7 cc. (pdf, 34 kB)
Bijlage 8 ii. (pdf, 21 kB)
Bijlage 9 jj. (pdf, 348 kB)
Bijlage 10 ll. (pdf, 305 kB)
Bijlage 11 pp. (pdf, 45 kB)
Bijlage 12 qq. (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 13 vv. (pdf, 3.5 MB)
Bijlage 14 zz. (pdf, 336 kB)
Bijlage 15 aaa. (pdf, 707 kB)
Bijlage 16 bbb. (pdf, 430 kB)
Bijlage 17 ccc. (pdf, 112 kB)
Bijlage 18 eee. (pdf, 701 kB)
Bijlage 19 fff. (pdf, 127 kB)
Bijlage 20 kkk. (pdf, 353 kB)

21 november 2014

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over ‘e-commerce'
Besluit: 8663 - 00 040 807 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 3.9 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 170 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 163 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 167 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 166 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 348 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 671 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 257 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 114 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 677 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 1 MB)
Bijlage 11 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 1.1 MB)

17 november 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over ‘e-commerce'
Besluit: 8632 - 00 040 559 Wob-besluit e-commerce (pdf, 4.8 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit e-commerce (pdf, 304 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit e-commerce (pdf, 318 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit e-commerce (pdf, 219 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit e-commerce (pdf, 343 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit e-commerce (pdf, 160 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit e-commerce (pdf, 112 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit e-commerce (pdf, 117 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit e-commerce (pdf, 182 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit e-commerce (pdf, 185 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit e-commerce (pdf, 298 kB)
Bijlage 11 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1 MB)
Bijlage 12 Wob-besluit e-commerce (pdf, 620 kB)
Bijlage 13 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1 MB)
Bijlage 14 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 15 Wob-besluit e-commerce (pdf, 179 kB)
Bijlage 16 Wob-besluit e-commerce (pdf, 171 kB)
Bijlage 17 Wob-besluit e-commerce (pdf, 169 kB)
Bijlage 18 Wob-besluit e-commerce (pdf, 174 kB)
Bijlage 19 Wob-besluit e-commerce (pdf, 177 kB)
Bijlage 20 Wob-besluit e-commerce (pdf, 310 kB)
Bijlage 21 Wob-besluit e-commerce (pdf, 702 kB)
Bijlage 22 Wob-besluit e-commerce (pdf, 133 kB)
Bijlage 23 Wob-besluit e-commerce (pdf, 705 kB)
Bijlage 24 Wob-besluit e-commerce (pdf, 120 kB)
Bijlage 25 Wob-besluit e-commerce (pdf, 655 kB)
Bijlage 26 Wob-besluit e-commerce (pdf, 753 kB)
Bijlage 27 Wob-besluit e-commerce (pdf, 718 kB)
Bijlage 28 Wob-besluit e-commerce (pdf, 699 kB)

2 september 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over de Optieclub.nl
Besluit:
8495 - 00 032 969 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 481 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 26 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 36 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 24 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 49 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 68 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 94 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 104 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 46 kB)

21 februari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over binaire opties:
Besluit:
8146 - 00.022.352 Wob-besluit binaire opties (pdf, 105 kB)

13 januari 2014 en 14 februari 2014

Besluit inzake Wob-verzoek convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving
8053 - 00.019.784 - Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 438 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 72 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 439 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 76 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 1.2 MB)
Bijlage 5 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 186 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 2.4 MB)
Bijlage 7 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 119 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 183 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 177 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 199 kB)

Besluit aanvullend besluit van 14 februari 2014:
8053 - 00.022.172.aanvullend besluit van 14 februari 2014 (pdf, 587 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 aanvullend Wob-besluit van 14 februari 2014 (pdf, 863 kB)
Bijlage 2 aanvullend Wob-besluit van 14 februari 2014 (pdf, 188 kB)
Bijlage 3 aanvullend Wob-belsuit van 14 februari 2014 (pdf, 157 kB)

6 januari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit m.b.t. Nationale Goede Doelen Loterijen:
Besluit:
7996 - 00 19 674 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 142 kB)

Bijlagen:
Overzicht bijlagen Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 71 kB)
Bijlage 1 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 1.4 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 1.8 MB)
Bijlage 3 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 2.6 MB)

6 januari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit m.b.t. de Lotto:
Besluit:
7996 - 00 19 673 Besluit openbare versie (pdf, 121 kB)

Bijlagen:
Overzicht bijlagen Wob-besluit Lotto (pdf, 53 kB)
Bijlage 1 Wob-besluit Lotto (pdf, 1.6 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit Lotto (pdf, 2.3 MB)

13 november 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek vergunningenbeleid Kansspelautoriteit en afdrachten vergunninghouders
Besluit:
7995 - 00.017.429 Wob-besluit op verzoeken over vergunningenbeleid en afdrachten (pdf, 500 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit op verzoeken over vergunningenbeleid en afdrachten (pdf, 355 kB)

6 november 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek handhavingsbeleid Kansspelautoriteit
Besluit:
7973 - 00.017.279 Wob-besluit handhavingsbeleid Ksa (pdf, 270 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit handhavingsbeleid Ksa (pdf, 203 kB)

1 oktober 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek Betfair uitspraak
Besluit: 00.016.389 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 396 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 53 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 46 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 99 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 49 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 43 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 180 kB)

1 oktober 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek besteding kansspelheffing
Besluit:
00.016.399 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 198 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 603 kB)

13 september 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek commentaar wetsvoorstel Kansspelen op afstand
Besluit:
7999 - 00.015.964 Wob-besluit commentaar wetsvoorstel (pdf, 115 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit commentaar wetsvoorstel (pdf, 953 kB)