Senior Adviseur Verslavingspreventiefonds


Ben jij een organisator met financiële kennis, die zich het liefst inzet voor maatschappelijke doelen?

Wij zoeken een senior adviseur voor het Verslavingspreventiefonds, met hart voor onze centrale strategie ‘Veilig spelen’, die goed kan communiceren, partijen kan verbinden en die graag z’n zaakjes op orde heeft.

De uitdaging

In 2021 is de Wet Kansspelen op afstand (Koa) van kracht geworden. Doel van de wet is het leiden (‘kanaliseren’) van spelers van het illegale naar het legale aanbod van online kansspelen, zodat zij beter beschermd kunnen worden. Aanbieders met een vergunning staan onder toezicht en dienen de wet en de vergunningsvoorwaarden na te leven, waardoor de consument veilig kan spelen.
Een van de voorwaarden bij de invoering van deze wet was de oprichting van het Verslavingspreventiefonds, betaald door de gelegaliseerde kansspelaanbieders via een bestemmingsheffing aan de Kansspelautoriteit. Het fonds, dat door de Kansspelautoriteit wordt beheerd, financiert drie doelstellingen:

 • Een landelijk loket dat bijstand verleent aan spelers met vragen ten aanzien van verslavingsproblematiek
 • Onderzoek naar kansspelverslaving en preventieve maatregelen
 • Anonieme behandeling van kansspelverslaving

Deze bestedingsdoelen worden door externe partijen uitgevoerd, vanwege het waarborgen van onafhankelijkheid en kwaliteit. Het beheer van het fonds en het toezien op het werk dat met het geld wordt verricht vindt in nauwe afstemming plaats met de ministeries van Justitie en van Veiligheid en Volksgezondheid.

Wat ga je doen?

Jouw werk kent twee aspecten: het toezien op de doelmatige besteding van de middelen door de samenwerkingspartners en het beheer van de financiële middelen van het fonds. Vanuit de Kansspelautoriteit maak je efficiënte afspraken over sturing en beheer van het Verslavingspreventiefonds met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Je onderhoudt het contact met Loket Kansspel, de organisatie die bijstand verleent aan spelers met vragen over verslavingsproblematiek en doet de financiële controle.
Je houdt zicht op het algemeen proces van het uitzetten van onderzoek naar kansspelverslaving en aanverwante thema's. Daarvoor beheer je de relatie met ZonMw, één van de grootste onderzoeksinstellingen van Nederland, die het onderzoek uitzet.
Je onderhoudt het contact met E-mental health, de organisatie die anonieme behandeling van kansspelverslaving biedt in een samenwerkingsverband van het Directoraat Generaal Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporten Zorginstituut Nederland.
Je zorgt voor de verantwoording van de bestedingen door het opstellen van de begroting en het jaarverslag en het voorleggen ervan ter controle aan de accountant. Je bereidt de vergaderingen voor van de stuurgroep Verslavingspreventiefonds waarin de Kansspelautoriteit en de beide ministeries zijn vertegenwoordigd, en je zorgt voor de verslaglegging.

Naast je taken voor het Verslavingspreventiefonds werk je mee aan de jaarplancyclus van de Kansspelautoriteit in het strategisch team.

Jouw team

Je werkt vanuit de afdeling Communicatie & Strategie. De afdeling bestaat uit 12 mensen en waarvan jij er een kunt zijn. Sinds 1 april 2022 werken we als afdeling aan strategisch advies, internationale zaken, interne en externe communicatie en bestuursondersteuning. Vanuit jouw werk voor het Verslavingspreventiefonds zijn er veel raakvlakken met het strategieteam op het gebied van stakeholdermanagement en het naar binnen halen van informatie uit de buitenwereld over het onderwerp gokverslaving.

Onze wensen

Opleiding en ervaring:

Wij denken aan een jurist, econoom of bestuurskundige op senior niveau, maar een andere academische achtergrond kan eveneens voldoen Je hebt financieel inzicht en ervaring met het opstellen van begroting en jaarverslag. Ervaring met/kennis van financiële relaties tussen ministeries is een pré, evenals ervaring met subsidietrajecten, opdrachtgeverschap en (begeleiding van) wetenschappelijk onderzoek. Je hebt verstand van compliance en organisatiebeheer.

Competenties:

 • Doelgericht en besluitvaardig
 • Teamspeler en netwerker, tactisch inzicht
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Integriteit
 • Analyseren, plannen en organiseren
 • Kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen zonder focus te verliezen

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 12 BBRA (van €3.919,11 tot € 5.825,02 bij een 36-urige werkweek).
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of een fietsvergoeding
 • Je hebt een budget aan extra verlofuren, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur
 • De Ksa maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering Senior Adviseur Bedrijfsvoering (zie www.functiegebouwrijk.nl
 • Je start met een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij ruime aantoonbare ervaring kan meteen een contract voor onbepaalde tijd (met een proeftijd) overeengekomen worden
 • Bij de Ksa geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé, onder andere door een flexibel hybride werken beleid

Solliciteren?

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is tot en met donderdag 1 september 2022.

Je kunt je sollicitatie richten aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Jan Erik van der Werff, hoofd afdeling Communicatie & Strategie.

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je terecht bij Valerie Stallen (HR-adviseur) op 06-82 46 73 45.