Product Owner Controledatabank


Product Owner Controledatabank

Kansspelautoriteit, Den Haag

Innovatief Toezicht

Sinds 1 oktober 2021 kunnen aanbieders van kansspelen in Nederland een vergunning aanvragen voor het aanbieden van online kansspelen. De online kansspelmarkt is een hoogtechnologische sector, gedreven door innovatieve klantbenadering en –binding. Hierop toezicht houden vraagt eenzelfde innovatieve benadering.

De Kansspelautoriteit heeft daartoe een near real time rapportage systeem ingesteld. Hieronder leggen we het uit:

De Kansspelautoriteit werkt probleemgericht en risico gestuurd. Dat betekent: we werken als eerste aan de grootste problemen met de meeste risico’s voor de consument. Daar moeten we dus de goede keuzes in kunnen maken. De informatiepositie van de Kansspelautoriteit en de kwaliteit van onze data zijn daarbij cruciaal.

Vergunninghouders voor online kansspelen moeten dagelijks hun spelgegevens plaatsen in een Controledatabank, die de Kansspelautoriteit vervolgens kan inzien en bewaren voor later gebruik. Zij moeten hun Controledatabank inrichten volgens eisen uit de kansspelregelgeving en volgens specificaties van de Kansspelautoriteit. Een goed werkende Controledatabank is een voorwaarde om legaal kansspelen te mogen aanbieden.

De Kansspelautoriteit heeft een opslag- en analysesysteem om alle informatie uit een Controledatabank te kunnen verwerken. De data die op deze manier beschikbaar komen, moeten constant van goede kwaliteit zijn en altijd actueel. Ga jij daarvoor zorgen?

Wat ga je doen?

Als product owner werk je nauw samen met andere afdelingen aan het monitoren en verder verbeteren en ontwikkelen van dit product. Je zorgt dat het werkt. Incidenten, die jij signaleert in de dagelijkse praktijk, leg je vast en breng je verder naar een oplossing of een verbetering. Denk hierbij aan een aanpassing op systemen of processen intern bij de Kansspelautoriteit of een instructie richting een vergunninghouder.

Voor het datamanagement werk je nauw samen met de afdelingen Juridische Zaken en Vergunningen en de afdeling Informatisering en Automatisering. Je beheert de datakwaliteit, je zorgt ervoor dat analyses zonder bias worden uitgevoerd en je zorgt voor het tijdig verwijderen van data.

Voor de afdeling Toezicht lever jij signalen als een Controledatabank van een vergunninghouder, ondanks waarschuwingen, niet aan de eisen blijft voldoen. Dan draag je in onderlinge afstemming met de afdeling Toezicht het dossier over.

Je voert regieoverleg met de afdeling Informatisering & Automatisering, die zorgt voor de beheertaken, zowel technisch als functioneel. Afwijkingen, die zij constateren worden door jou nader onderzocht en gerepareerd in overleg met de betrokken partijen. Je ondersteunt het verantwoordelijk afdelingshoofd bij het toezicht op Controledatabank.

En last but not least, leg jij de basis voor het juiste gebruik van informatie uit de Controledatabanken voor het toezicht op deze nieuwe markt.

Wat vragen wij van jou?

Opleiding en ervaring:

 • Je hebt vijf jaar werkervaring en minimaal een relevant hbo-diploma.
 • Je hebt ervaring in de rol van product owner, functioneel beheerder, of servicemanager.
 • Je hebt aantoonbare kennis van informatiebeveiliging, waaronder:
  • toegangsbescherming
  • softwareontwikkeling
  • bescherming persoonsgegevens
 • Je hebt gevoel voor werken met database en programmatuur (SQL, Python, XML), gevoel voor pseudonimisering- en encryptie-technieken (AES, RSA).

Competenties en persoonlijke kenmerken:

 • Je toont eigenaarschap en je denkt en beweegt buiten de gebaande paden
 • Je hebt een verbindend karakter en bent makkelijk benaderbaar
 • Je bent communicatief vaardig met een vlotte pen
 • Je beweegt je makkelijk op alle niveaus en politiek/bestuurlijk en je bent organisatiesensitief

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 12 BBRA. Je salaris is afhankelijk van ervaring en varieert van € 4.092,09 tot € 6.045,65 bruto op basis van een 36-urige werkweek.
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of via een fietsvergoeding.
 • Je hebt een budget van 64 extra verlofuren per jaar, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur.
 • De Kansspelautoriteit maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering Senior Adviseur Bedrijfsvoering (zie www.functiegebouwrijk.nl).
 • Je start met een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij ruime aantoonbare ervaring kan meteen een contract voor onbepaalde tijd overeengekomen worden.
 • Bij de Ksa geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé, onder andere door een flexibel hybride werken beleid.

De Kansspelautoriteit
De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig kansspelaanbod in heel Nederland. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Kansspelautoriteit een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij.

De Kansspelautoriteit informeert en beschermt consumenten tegen onder andere misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat illegale kansspelen en het misbruik van kansspelen voor criminele activiteiten tegen. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen, dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven daarvan.

Je krijgt een veelzijdige functie in een team van bevlogen mensen. Je kunt daadwerkelijk een verschil maken voor een veilig kansspelaanbod in Nederland. Onze lijnen zijn kort. De sfeer is informeel en persoonlijk. Werkplezier vinden we belangrijk. Je krijgt snel verantwoordelijkheid, gedrevenheid en initiatief worden gewaardeerd. Bij de Kansspelautoriteit krijg je structureel aandacht voor je loopbaanontwikkeling. We bieden een goed introductieprogramma en er zijn ruime opleidingsmogelijkheden. Het kantoor van de Kansspelautoriteit is direct naast Den Haag Centraal.

Solliciteren?

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 20 februari 2022.
Je kunt je CV en motivatie sturen aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Geraldine Huijssoon, Hoofd afdeling Analyse & Onderzoek. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via 06-82 34 77 07.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Debora Nelissen, HR/Recruitment-adviseur, 06-82 46 85 09.