Bestuurssecretaris


Vind jij het leuk om een tijdje midden in het bestuurlijke centrum van de Ksa te staan en een brede kijk op de organisatie te krijgen? Wij zoeken een ambitieuze bestuurssecretaris, die zelf ideeën inbrengt en graag op de zaken vooruitloopt.

Als bestuurssecretaris zorg je ervoor dat de raad van bestuur, het MT en de Adviesraad optimaal worden ondersteund bij hun besluitvormende, bestuurlijke en adviserende taken. De bestuurssecretaris is de spil tussen de raad van bestuur, andere geledingen binnen de organisatie en belangrijke stakeholders zoals het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Wat ga je doen?

 • Voor de vergaderingen van het MT, de raad van bestuur en de Adviesraad doe je de coördinatie, de (inhoudelijke) voorbereiding en de verslaglegging. Je bent van de zijde van de Kansspelautoriteit de organisatorische coördinator voor bestuurlijke overleggen tussen de raad van bestuur enerzijds en het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere stakeholders anderzijds
 • Voor deze vergaderingen bewaak je de dagelijkse voortgang op tijdigheid, volledigheid en kwaliteit en coördineer je acties aan de hand van de vastgestelde procedures, planning en actielijsten. Je spreekt verantwoordelijken aan en signaleert bij de MT- en bestuursleden
 • Je denkt mee met het bestuur en MT, signaleert zaken en ondersteunt hen door onderwerpen actief op te pakken
 • Je adviseert over de besluitvorming door het verzamelen en selecteren van informatie, het inzichtelijk maken van verbanden tussen verschillende dossiers, het opstellen van conceptbesluiten en andere tekstvoorstellen
 • Je verzamelt en registreert documenten, voert versiebeheer en onderhoudt een toegankelijk dossier

Jouw team

De afdeling Communicatie & Strategie bestaat uit 12 mensen, waarvan jij er een kunt zijn. Sinds 1 april 2022 werken we als afdeling op de gebieden strategisch advies, internationale zaken, interne en externe communicatie en bestuursondersteuning. Je bent van harte uitgenodigd om mee te bouwen aan dit nieuwe team en aan wat we met elkaar willen bereiken!

De Kansspelautoriteit

De Ksa is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig en eerlijk kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Ksa een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij.

De Ksa informeert en beschermt consumenten en helpt kansspelverslaving voorkomen. Ze gaat daarnaast illegale kansspelen en het misbruik van kansspelen voor criminele activiteiten tegen. Het reguleren van een passend legaal aanbod is eveneens een kerntaak. Dat doet de Ksa door vergunningsaanvragen te beoordelen, toe te zien op naleving van wet- en regelgeving en handhavend op te treden. De Ksa werkt samen met andere toezichthouders, ook internationaal.

De lijnen zijn kort, de bureaucratie is zo beperkt mogelijk. De sfeer is informeel, werkplezier vinden we belangrijk en gedrevenheid wordt hoog gewaardeerd. Ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van ons beleid en er zijn dan ook ruime opleidingsmogelijkheden. De Ksa is sinds februari 2022 gevestigd in een nieuw kantoor in New Babylon bij station Den Haag Centraal.

Onze wensen

 • Een afgeronde voor deze functie relevante academische opleiding (bijvoorbeeld bestuurskunde, politicologie, bedrijfskunde)
 • Bij voorkeur enige ervaring met een vergelijkbare rol in een publieke organisatie
 • Gevoel voor de positie van de raad van bestuur tussen vergunninghouder, ministerie, politiek en consument (politieke en bestuurlijke sensitiviteit)
 • Oog voor samenhang, consistentie en strategische zaken, belangstelling voor politieke processen
 • Het vermogen om flexibel om te gaan met tegengestelde belangen;
 • Goed in organiseren en pro-actief, flexibel kunnen inspelen op wijzigende omstandigheden en afspraken
 • Stevige gesprekspartner, maar ook een goede verbinder, beweegt makkelijk door de organisatie
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, heldere verslaglegging
 • Goede beheersing van de Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 11 BBRA (van € 3.344,91 tot € 5.139,78 bij een 36-urige werkweek). Het salaris is mede afhankelijk van ervaring
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of een fietsvergoeding
 • Je hebt een budget aan extra verlofuren, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur
 • De Kansspelautoriteit maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering Senior Adviseur
 • Je start met een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij ruime aantoonbare ervaring kan meteen een contract voor onbepaalde tijd (met een proeftijd) overeengekomen worden
 • Bij de Ksa geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé, onder andere door een flexibel hybride werken beleid

Solliciteren?

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is tot en met maandag 15 augustus 2022.

Je kunt je sollicitatie richten aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Jan Erik van der Werff, hoofd afdeling Communicatie & Strategie.

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je terecht bij Valerie Stallen (HR-adviseur) op 06-82 46 73 45.