Bestuursrechtjurist


Wat ga je doen?

Als jurist bij de Kansspelautoriteit verdiep je je in de praktijk van het bestuursrecht. De Kansspelautoriteit beslist onder meer over het opleggen van sancties, vergunningverlening en het intrekken van vergunningen. Tegen besluiten van de Kansspelautoriteit worden bezwaar- en beroepsprocedures aangespannen. Jij hebt als taak het opstellen van sanctiebesluiten en het voeren van procedures. Jouw onderwerpen kunnen variëren van besluiten over al dan niet vergunningverlening, het weer intrekken daarvan, tot sancties op overtredingen van de Wet op de Kansspelen. Daarnaast lever je aan de hele organisatie juridische adviezen over handhavings- en vergunningsvraagstukken en over uitleg van toepasselijke wet- en regelgeving. Je krijgt de ruimte om je kunnen aan te scherpen door samen te werken met onze door de wol geverfde juristen, toezichthouders en handhavers. Je draagt bij aan de naleving van de wet en een veilig en eerlijk kansspelaanbod in Nederland.

 • Je voert zelfstandig bezwaar- en beroepsprocedures
 • Je adviseert over sancties en stelt de sanctiebesluiten, Woo-besluiten en besluiten ten aanzien van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen op
 • Je geeft juridisch advies aan de organisatie over voorkomende actuele onderwerpen, en over de juiste toepassing van regelingen en de juridische houdbaarheid van formuleringen van (vergunning)voorwaarden
 • Je houdt de ontwikkeling van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie bij
 • Je werkt mee in de projecten die binnen de afdeling en binnen de Kansspelautoriteit worden uitgevoerd

Jouw team

Juridische Zaken & Vergunningen bestaat uit twee teams. Juridische Zaken adviseert over besluiten over sancties, voert gerechtelijke procedures en adviseert over algemene juridische vraagstukken.
Vergunningen behandelt alle aanvragen voor vergunningen voor het aanbieden van kansspelen op grond van de vereisten in de Wet op de kansspelen en binnen de kaders van de Algemene wet bestuursrecht. Onderdeel van het werk bij Vergunningen is het uitvoeren van de toetsen, die nodig zijn voor toegang tot de vergunde markt, waaronder de toets aan de wettelijke integriteitscriteria. De afdeling behandelt tevens de vrijwillige en onvrijwillige uitsluiting van kansspelen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).
De beide clusters vormen samen één afdeling en werken nauw samen. Dat maakt het werk als bestuursrechtjurist extra interessant.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je bent afgestudeerd jurist, bij voorkeur op het gebied van bestuursrecht, waarbij je blijk hebt gegeven van een uitstekend analytisch denkvermogen
 • Je hebt 3 à 4 jaar werkervaring met de toepassing van het bestuursrecht bij voorkeur op het gebied van toezicht en vergunningen. Deze ervaring heb je bij voorkeur opgedaan bij een toezichthouder, een ministerie of een uitvoeringsorganisatie daarvan
 • Je hebt gevoel voor belangen en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je ziet de juridische werkelijkheid eerder als bron van mogelijkheden dan als belemmering
 • Je bent nieuwsgierig, oplossingsgericht en je kunt goed schrijven
 • Je hebt affiniteit met en interesse in vraagstukken rond (online) kansspelen
 • Je bent analytisch, hebt overtuigingskracht en bent resultaatgericht
 • Je neemt graag initiatief en bent gericht op samenwerking

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 11 BBRA ( € 3.344,91 tot € 5.139,78 bruto). Op termijn is doorgroei naar S12 mogelijk met uitloop tot € 5.825,02 bruto
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt.
 • Je reiskosten met het OV worden volledig vergoed
 • Je hebt ook een budget aan extra verlof uren, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur
 • De Kansspelautoriteit maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering (senior) adviseur
 • Bij de Kansspelautoriteit geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé. Zo blijft er een ruime mogelijkheid om thuis te werken, maar er is ook altijd een fijne werkplek op kantoor voor je ter beschikking. De eerste paar maanden zien we je graag wat vaker op kantoor om in te werken, maar daarna is het een kwestie van onderling overleg
 • Bij ruime aantoonbare ervaring kan meteen een contract voor onbepaalde tijd (met een proeftijd) aangeboden worden

Solliciteren?

Neem dan contact met ons op, liefst uiterlijk maandag 11 juli 2022.We maken graag kennis met jou. Je kunt je CV en motivatie sturen aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Laurence Gimbrere.