Senior Toezichthouder Kansspelen met specialisatie Wwft


Een bepalende invloed op kansspelen in Nederland

Veilig spelen, daar staan wij voor.

Als toezichthouder wil je dat gokaanbieders zich gedragen in lijn en geest met wet- en regelgeving, zodat consumenten veilig kunnen deelnemen aan eerlijke kansspelen. Jouw werk bestaat onder andere uit het beoordelen van het doen en laten van kansspelaanbieders en vervolgens gepaste toezichtacties bepalen en uitvoeren. Jouw focus ligt op de naleving van de anti-witwaswetgeving (Wwft) maar je bent daarnaast bezig met verschillende problemen in de markt, onder andere op het gebied van verslavingspreventie en reclame. Bij het constateren van problemen maak je steeds de afweging hoe je vergunninghouders het beste kan bewegen om verandering te realiseren. Als senior toezichthouder breng en ontwikkel je kennis over inhoudelijke thema’s, zoals witwassen, matchfixing, verslavingspreventie, consumentenbescherming en over toezicht en handhaving.

Jouw functie

Zo onderzoek je bijvoorbeeld of kansspelaanbieders voldoende maatregelen nemen om witwassen te voorkomen. Met behulp van de controledatabank (hierin zitten alle transacties van kansspelaanbieders) heb je de mogelijkheid om data-gericht en data-gestuurd onderzoek te kunnen uitvoeren.

Een senior toezichthouder vertelt:

“Wij vragen bij aanbieders, aan de hand van transacties in de controledatabank, het ‘cliëntenonderzoek’ van spelers op. Dat is geen vaststaand document, het is alle relevante informatie over een speler die van invloed is op het risicoprofiel van de speler. Denk aan de identiteit, transacties, contact met de speler, opgevraagde documenten, open bronnen onderzoek, alerts die afgaan, interventies en meldingen bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Vervolgens toetsen we of aanbieders in staat zijn de Wwft naleven, dat betekent een ‘voortdurende controle’ uit te oefenen op de spelers. We interviewen medewerkers van kansspelaanbieders en schrijven een onderzoeksrapport. We onderbouwen tot slot waarom we vinden dat een aanbieder onvoldoende controle houdt op de spelers en adviseren intern over mogelijke handhaving van de aanbieder.”

Met de legalisering van online kansspelen in 2021 is een nieuwe en grotere (internationale) markt ontstaan om toezicht op te houden. Dat betekent dat jij met jouw grondige kennis en ervaring, een uitdagende rol kunt vervullen, waarbij eigen inbreng gewaardeerd wordt. Daarnaast kun je de Kansspelautoriteit vertegenwoordigen in overleggen met ministeries, politie, openbaar ministerie, sport en andere Wwft-toezichthouders. We verwachten van jou dan ook een proactieve houding met een gezonde dosis lef.

Jouw team

De afdeling toezicht bestaat uit 22 mensen, waarvan jij er één kunt zijn. Er zijn twee coördinatoren, die de operatie en de inhoudelijk beleidsmatige ontwikkeling coördineren. De toezichthouders werken in teams in wisselende samenstelling aan onderzoeken naar naleving door vergunninghouders. Je werkt meestal in de rol van projectleider in teams om zaken te onderzoeken en werkt zowel intern als extern samen met andere partijen. We prioriteren wat we aanpakken en dit doen we steeds meer op basis van de weging van risico’s. Het werk wordt ondersteund door twee administratieve krachten.

De Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig kansspelaanbod in heel Nederland. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Kansspelautoriteit een unieke positie tussen overheidsinstanties, aanbieders, consumenten en de maatschappij.

De Kansspelautoriteit informeert en beschermt consumenten tegen onder andere misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat illegale kansspelen en het misbruik van kansspelen voor criminele activiteiten, waaronder witwassen, tegen. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen, dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven daarvan.

Je hebt een veelzijdige functie in een team van bevlogen mensen. Je kunt daadwerkelijk een verschil maken voor een veilig kansspelaanbod in Nederland. Onze lijnen zijn kort. De sfeer is informeel en persoonlijk. Werkplezier vinden we belangrijk. Je krijgt snel verantwoordelijkheid, gedrevenheid en initiatief worden gewaardeerd. Bij de Kansspelautoriteit krijg je structureel aandacht voor je loopbaanontwikkeling. Er zijn ruime opleidingsmogelijkheden. Het kantoor van de Kansspelautoriteit is direct naast Den Haag Centraal, maar we werken flexibel hybride.

Onze wensen

 • Je hebt 5 jaar werkervaring in toezicht en handhaving.
 • Je hebt aanvullend al geruime ervaring op het gebied van de Wwft, bij voorkeur breder dan alleen binnen het KYC/CDD werkveld.
 • Je hebt een relevante opleiding afgerond op HBO of WO-niveau. In jouw pakket zitten bijvoorbeeld elementen van criminologie, psychologie, rechten en/of gedragswetenschappen.
 • Je hebt interesse in complexe vraagstukken en bent in staat een complex probleem af te pellen en in de goede context te plaatsen. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden, ook als het gaat om grotere hoeveelheden data.
 • Je hebt gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en oog voor onze positie van vergunningverlener en onafhankelijk toezichthouder ten opzichte van beleidsmakers en marktpartijen.
 • Je hebt visie en kunt anderen daarin overtuigend meenemen. Indien nodig durf je doortastend te zijn in het bereiken van je doelen. Je bent initiatiefrijk, een teamspeler.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring en affiniteit met het leiden van projecten.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels. Je verwoordt je bevindingen, adviezen en onderzoeksrapporten helder en bondig.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 12 BBRA. Je salaris is afhankelijk van ervaring en varieert van € 4.214,85 tot € 6.227,02 bruto op basis van een 36-urige werkweek.
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of een fietsvergoeding.
 • Je hebt een budget van 64 extra verlofuren per jaar, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur.
 • De Kansspelautoriteit maakt géén deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (CAO Rijk) zijn van toepassing
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering Senior Inspecteur (zie Functiegebouw Rijk).
 • Je start in beginsel met een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij ruime aantoonbare ervaring kan meteen een contract voor onbepaalde tijd overeengekomen worden.
 • Bij de Ksa geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé, onder andere door een flexibel hybride werken beleid.

Solliciteren?

Je kunt je sollicitatie richten aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Renske Heijungs, hoofd afdeling Toezicht. Voor meer informatie over de functie kun je met Renske Heijungs contact opnemen via 06- 30 17 17 68. Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Debora Nelissen via 06 – 82 46 85 09.