Product owner controledatabank


Innovatief & Actueel

Dit is de Kansspelautoriteit. De online kansspelmarkt is een hoogtechnologische sector, gedreven door innovatieve klantbenadering en –binding.

Sinds 1 oktober 2021 kunnen aanbieders van kansspelen in Nederland een vergunning aanvragen voor het aanbieden van online kansspelen. Hierop toezicht houden vraagt eenzelfde innovatieve benadering.

De Kansspelautoriteit heeft hiertoe een opslag- en analysesysteem ontwikkeld om alle informatie uit een controledatabank te kunnen verwerken. De data die op deze manier beschikbaar komen, moeten constant van goede kwaliteit zijn en altijd actueel. Ga jij daarvoor zorgen?

Vergunninghouders voor online kansspelen moeten dagelijks hun spelgegevens plaatsen in een controledatabank, die de Kansspelautoriteit vervolgens kan inzien en bewaren voor later gebruik. Zij moeten hun controledatabank inrichten volgens eisen uit de kansspelregelgeving en volgens specificaties van de Kansspelautoriteit. Denk aan gegevens als betalingstransacties, mutaties in de speelrekening, ingestelde limieten van het spelersprofiel en de toegepaste interventiemaatregelen.

Een goed werkende controledatabank is een voorwaarde om legaal kansspelen te mogen aanbieden. Hiermee kan de Kasspelautoriteit onder andere controleren of een aanbieder zich aan de regels en voorschriften houdt.

Wat ga je doen?

 • Je werkt nauw samen met andere afdelingen aan het monitoren en verder verbeteren en ontwikkelen van dit product.
 • Je zorgt dat het product werkt en incidenten, die jij signaleert in de dagelijkse praktijk, leg je vast en breng je verder naar een oplossing of een verbetering.
 • Je draagt zorg voor aanpassing op systemen of processen, intern bij de Kansspelautoriteit of een instructie richting een vergunninghouder.
 • Je beheert de datakwaliteit, je zorgt ervoor dat analyses zonder bias worden uitgevoerd en je zorgt voor het tijdig verwijderen van data.
 • Je levert signalen aan als een controledatabank van een vergunninghouder, ondanks waarschuwingen, niet aan de eisen blijft voldoen.
 • Je voert regieoverleg met de afdeling Informatisering & Automatisering, die zorgt voor de beheertaken, zowel technisch als functioneel.
 • Afwijkingen worden door jou nader onderzocht en gerepareerd in overleg met de betrokken partijen.
 • Je ondersteunt het verantwoordelijk afdelingshoofd bij het toezicht op controledatabank.
 • En last but not least, leg jij de basis voor het juiste gebruik van informatie uit de controledatabanken voor het toezicht op deze nieuwe markt.

Meer over de uitdaging – Dennis de Haas, product owner binnen de adeling Analyse & Onderzoek, vertelt:

“Als product owner zorg ik ervoor dat het proces van data ophalen en verwerken uit de controledatabanken van vergunninghouders goed verloopt. Hier komt veel bij kijken en verloopt natuurlijk nooit geheel vlekkeloos. Allereerst is een aanbieder aansluiten op een CDB veel werk. Hoewel hier tests aan vooraf gaan, blijkt de praktijk weerbarstig. Daarnaast kun je van te voren slechts een schatting maken van de marktomvang en dus de hoeveelheid te verwerken data. In ons geval blijkt deze groter dan vooraf voorzien, wat vraagt om de nodige aanpassingen. Dan ben je afhankelijk van de aangeleverde data van de aanbieders, waarbij je als product owner in contact moet treden met de aanbieders en hen te hulp schiet om kwalitatief goede rapportages te kunnen opleveren voor ons toezicht. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder en al op de goede weg. We hebben meer inzicht, structuur en hogere datakwaliteit en dankzij een nieuwe infrastructuur kunnen we meer en sneller data verwerken. De reis gaat verder en er liggen nog voldoende uitdagingen op de weg naar constante, kwalitatief goede en actuele data!”

Wat kun je verder verwachten?

Je krijgt een veelzijdige functie in een team van bevlogen mensen. Je kunt daadwerkelijk een verschil maken voor een veilig kansspelaanbod in Nederland. Onze lijnen zijn kort. De sfeer is informeel en persoonlijk. Werkplezier vinden we belangrijk. Je krijgt snel verantwoordelijkheid, gedrevenheid en initiatief worden gewaardeerd. Bij de Kansspelautoriteit krijg je structureel aandacht voor je loopbaanontwikkeling. We bieden een goed introductieprogramma en er zijn ruime opleidingsmogelijkheden.

Wat vragen wij van jou?

Opleiding en ervaring:

 • Je hebt vijf jaar werkervaring en minimaal een relevant hbo-diploma.
 • Je hebt ervaring in de rol van product owner, functioneel beheerder, of servicemanager.
 • Je hebt aantoonbare kennis van informatiebeveiliging, waaronder:
  • Toegangsbescherming
  • Softwareontwikkeling
  • Bescherming persoonsgegevens
 • Je hebt gevoel voor werken met database en programmatuur (SQL, Python, XML), gevoel voor pseudonimisering- en encryptie-technieken (AES, RSA).

Competenties en persoonlijke kenmerken:

 • Je toont eigenaarschap en je denkt en beweegt buiten de gebaande paden
 • Je hebt een verbindend karakter en bent toegankelijk
 • Je bent communicatief vaardig met een vlotte pen
 • Je beweegt je makkelijk op alle niveaus en politiek/bestuurlijk en je bent organisatiesensitief

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 12 BBRA. Je salaris is afhankelijk van ervaring en varieert van € 4.214,85 tot € 6.227,02 bruto op basis van een 36-urige werkweek.
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of via een fietsvergoeding.
 • Je hebt een budget van 64 extra verlofuren per jaar, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur.
 • De Kansspelautoriteit maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering Senior Adviseur Bedrijfsvoering (zie www.functiegebouwrijk.nl).
 • Je start met een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij ruime aantoonbare ervaring kan meteen een contract voor onbepaalde tijd overeengekomen worden.
 • Bij de Ksa geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé, onder andere door een flexibel hybride werken beleid.

De Kanspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder voor de naleving van een veilig kansspelaanbod in heel Nederland. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Kansspelautoriteit een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij.

De Kansspelautoriteit informeert en beschermt consumenten tegen onder andere misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat illegale kansspelen en het misbruik van kansspelen voor criminele activiteiten tegen. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen, dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven daarvan.

Het kantoor van de Kansspelautoriteit is direct naast Den Haag Centraal gesitueerd.

Solliciteren?

Je kunt je CV en motivatie sturen aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Geraldine Huijssoon, Hoofd afdeling Analyse & Onderzoek. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via 06-82 34 77 07.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Debora Nelissen, HR/Recruitment-adviseur, 06-82 46 85 09.


Zie ook:

De ervaring van A&O collega Onno