Rapportageformat vergunninghouders risicovolle kansspelen - verzoek om feedback

Als u een vergunning heeft voor het aanbieden van risicovolle kansspelen bent u verplicht periodiek aan ons te rapporteren, zodat wij toezicht kunnen houden. Wij zoeken 6 deelnemers om te testen of het format dat wij hiervoor ontwikkelden, werkbaar is.

Kansspelaanbieders die bezig zijn met een aanvraag voor een Koa vergunning en eigenaren van speelhallen of speelcasino's nodigen wij uit om te reageren.

Geeft u ons input over de uitvoerbaarheid?

Voorwaarden deelnemers feedbackronde

  • U heeft eerder vergund kansspelen aangeboden binnen de EU
  • U deed daarbij ervaring op met rapportageformats, ook wel regulatory returns genoemd
  • U bent in de periode 8 – 30 juni 2021 beschikbaar voor technisch procesoverleg: u kunt hierbij ervaring en kennis met ons delen over de uitvoerbaarheid van het format
  • Uw functionaris heeft directe toegang tot de beschikbare data en kan gericht worden bevraagd op de praktische uitvoerbaarheid van het format

Wij ontwikkelden voor deze rapportages een format in Excel. Het doel is dat vergunninghouders informatie op uniforme en gestructureerde wijze aanleveren.

Deelnemen?

Wij horen graag uiterlijk 6 juni 2021 met wie wij hiervoor contact op kunnen nemen en wanneer deze persoon beschikbaar is. Geef uw interesse door via info@kansspelautoriteit.nl en vermeld daarbij in de onderwerpregel 'feedbackronde toezichtsformat'.

Wij nodigen maximaal 6 partijen uit. Daarbij streven wij naar deelnemers met verschillende soorten kansspelaanbod.

Voor de volledigheid merken we op dat deelname aan deze overleggen geen invloed heeft op lopende of toekomstige vergunningen of vergunningaanvragen.