Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit


Gemeenten en Kansspelautoriteit kunnen (persoons)gegevens uitwisselen ten behoeve van deze integriteitsbeoordelingen en zo ondermijning tegengaan. Deze gegevensuitwisseling is geregeld in het Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit(verwijst naar een andere website). Gemeenten zijn niet alleen bevoegd, maar zelfs verplicht om gegevens aan de Kansspelautoriteit te verstrekken wanneer daar om gevraagd wordt (artikel 3.1).