Beleidsregels vergunningverlening Koa & Modelvergunning


Sinds 1 april 2021 neemt de Kansspelautoriteit vergunningaanvragen voor online kansspelen in behandeling. Bekijk via deze pagina de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand en de Modelvergunning kansspelen op afstand.

Wijziging vereisten accountant voor Koa-aanvragen

Let op: Naar aanleiding van vragen vanuit de markt en de Beroepsorganisatie van Accountants heeft de Kansspelautoriteit besloten af te wijken van de vereisten in de Beleidsregels voor de onderwerpen 'voorziening spelerstegoeden' en 'continuïteit'. Voor elk van deze onderwerpen volstaat ook een rapport van feitelijke bevindingen, opgesteld door een accountant, volgens de standaard NBA Standaard 4400N.

Wij wijken daarmee af van artikelen 5.1, 7.3 en 7.4 van de Beleidsregels.

Gewijzigd voor het onderwerp continuïteit

Voor het onderwerp continuïteit dient de accountant  volgens bovengenoemde standaard uitsluitend vast te stellen dat de aanvrager ten tijde van de vergunningaanvraag:

 • niet in staat van faillissement verkeerde en er geen sprake was van liquidatie,
 • er geen surseance van betaling of beslaglegging is verleend, en
 • op het vermogen geen executoriale beslaglegging rust

Deze bevindingen legt hij vast in een rapport van feitelijke bevindingen. Als er bijzonderheden zijn te melden, legt de accountant dit ook vast in het rapport.

Ongewijzigd is dat de aanvrager bij de aanvraag ook het formulier continuïteit indient. Let op: dit formulier is wel gewijzigd.

Gewijzigd voor het onderwerp voorziening spelerstegoeden

Voor het onderwerp voorziening spelerstegoeden dient de accountant volgens bovengenoemde standaard vast te stellen dat de door de aanvrager gekozen voorziening:

 • voldoet aan alle vereisten in de Beleidsregels voor die voorziening, en
 • verdere bijzonderheden

Deze bevindingen legt hij vast in een rapport van feitelijke bevindingen. Als er bijzonderheden zijn te melden, legt de accountant dit ook vast in het rapport.

Daarnaast dient de aanvrager alle benodigde documenten in voor dit onderwerp, waarvan het formulier spelerstegoeden is gewijzigd.

Welke professionele standaard?

Als u kiest voor het rapport van feitelijke bevindingen

Maak als accountant gebruik van de standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’. Voor het rapport van feitelijke bevindingen kunt u gebruik maken van het voor deze opdracht specifiek te maken modelrapport dat te vinden is op de website van de NBA (NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstuk 4).

Als u kiest voor het assurancerapport

Voor het assurancerapport geldt de Standaard 3000A.

Gewijzigd voor het onderwerp integriteitsbeoordeling

Op 1 april 2022 loopt de zogenoemde afkoelingsperiode van 2 jaar en 9 maanden af die werd toegepast bij het beoordelen van een aanvraag van een online kansspelvergunning. Vanaf die datum wordt bij aanvragen door de Kansspelautoriteit (Ksa) langer teruggekeken of er illegaal online kansspelen zijn aangeboden.

Per 1 april 2022 verandert het volgende:

 • De regeling van artikel 3.8 van de Beleidsregels Vergunningverlening Koa vervalt
 • Wij gaan illegaal online kansspelaanbod zwaarder meewegen. Al het illegale online kansspelaanbod tot 8 jaar geleden wordt in ieder geval meegewogen
 • De aanvraagmodule in het portaal (onderdeel B16) wordt gewijzigd
 • Als u voor 1 april 2022 al begonnen bent met het invullen van de aanvraagmodule, moet u bij aanvragen op of na 1 april 2022 controleren of gevraagde gegevens correct verstrekt worden. Het kan zijn dat eerder ingevulde gegevens niet meer aansluiten bij de nieuwe vraagstelling in de aanvraagmodule

Antwoorden op vragen bij Beleidsregels Koa

Verdere vragen?

Algemene vragen over de Wet kansspelen op afstand kunt u per mail sturen naar info@kansspelautoriteit.nl.

 • Vragen graag stellen in de Nederlandse taal
 • Wij gaan in principe niet in op individuele gevallen
 • Op deze pagina en andere pagina's zullen we veel gestelde vragen beantwoorden, houd daarom deze website in de gaten