Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstellingen


Uw keuringen kunnen alleen worden uitgevoerd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. Bij de ingang van de Wet kansspelen op afstand zijn nog geen keuringsinstellingen aangewezen.  Op verzoek van de aanvrager kunnen wij daarom een tijdelijke ontheffing geven van de verplichting gebruik te maken van een aangewezen keuringsinstelling.

Bekijk de beleidsregels